Buzek: Nord Stream 2 to projekt trudny do zaakceptowania

3 marca 2016, 11:15 Alert
Unia Europejska, Europa

(Natural Gas Europe/Bartek Sawicki)

– Projekty proponowane przez Komisję Europejską dotyczące zwiększenia możliwości odbioru LNG oraz magazynowania gazu, mają bezpośredni wpływ zarówno na bezpieczeństwo energetyczne oraz na efektywności energetyczną – podkreślił, Marosz Szefczovicz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podczas spotkania „Strategia UE dla LNG i magazynów gazu” zorganizowanego przez „Natural Gas Europe” w Brukseli. W spotkaniu uczestniczył także prof. Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE), który odniósł się do projektu Nord Stream 2.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił wagę umowy klimatycznej, jaka została zawarta w grudniu ubiegłego roku w Paryżu. Ustalenia tego szczytu powinny być omówione i wdrożone w państwach członkowskich Unii Europejskiej. – To co podpisano w Paryżu, było historyczną umową w tym sensie, że wysłano bardzo silny sygnał. Widzimy to jako wyraźny sygnał potwierdzający nasze wysiłki jako globalnej społeczności zmierzającej w kierunku dekarbonizacji, w kierunku globalnej czystej transformacji energetycznej, a zatem Europa oraz inni globalni gracze będą musieli dostosować swoje polityki i strategie do realizacji tego, co zostało uzgodnione w Paryżu – podkreślił Szefczovicz.

Jak zaznaczył, to wymaga opracowania odpowiednich technologii i wykorzystania paliw przejściowych. – Widzimy kluczową rolę gazu w tym zakresie, ponieważ gaz może utorować drogę do gospodarki niskoemisyjnej, którą musimy rozwijać nie tylko w Europie, ale i na całym świecie – podkreślił wiceprzewodniczący. Z tego też powodu, Komisja Europejska kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo energetyczne. Wskazał on na potrzebę stabilnego importu gazu ziemnego z poza UE zwłaszcza w kontekście spadającego w Europe wydobycia „błękitnego paliwa”. Konieczne w tym względzie jest ujednolicenie infrastruktury między Europą Zachodnią i, na przykład Europą Środkową i Wschodnią. – To z powodu większej konkurencji na Zachodzie, większej liczby wzajemnych połączeń gazowych rośnie wydajność rynku – podkreślił Szefczowicz.

W spotkaniu uczestniczył także prof. Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE). Podkreślił on, że obecnie nie mamy żadnego innego lepszego rozwiązania niż gaz. – Niezawodny rynek energii elektrycznej, wymaga bezpieczeństwa dostaw gazu dla elektrowni opalanych gazem. Musimy sprawić, by zasilanie gazem było bardziej bezpieczne, bardziej zróżnicowane – podkreślił prof. Jerzy Buzek.

Odnosząc się do projektu Nord Stream 2 prof. Buzek zaznaczył, że „są pewne problemy z Nord Stream 2, a to jest projekt trudny do zaakceptowania”. –  punktu widzenia Parlamentu Europejskiego nie powinien być on zaakceptowany – skwitował polski eurodeputowany.