Unia Europejska szuka sposobów redukcji emisji CO2. Rozważa nowe podatki

13 września 2019, 11:30 Alert
Komin, przemysł, emisje

Unia Europejska rozważa wprowadzenie nowych podatków dla sektora energetycznego, aby zrealizować cele polityki klimatycznej. Niemcy jednocześnie wzywają do ,,drastycznych działań” zmierzających do redukcji emisji dwutlenku węgla.

W ciągu ostatnich 10 lat Unia Europejska stała się liderem zmian w energetyce: promując przejście na OZE, tworząc największy na świecie system handlu emisjami (ETS) oraz zmniejszając zależność od najbardziej emisyjnych paliw. Od ponad 15 lat system opodatkowania sektora energetyczneg0 nie uległ jednak zmianie. – Dotychczasowe przepisy są przestarzałe i słabo przystosowane do wyzwań związanych ze zmianami klimatu i rozwoju polityki energetycznej na poziomie UE – czytamy w dokumencie, o którym w Helsinkach będą rozmawiać unijni ministrowie finansów.

Po przyjeździe do fińskiej stolicy, niemiecki minister finansów Olaf Scholz zwrócił uwagę na konieczność podjęcia „drastycznych działań” na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Wezwał świat do zajęcia wspólnego stanowiska. – Jesteśmy w trakcie poszukiwania sposobu na to, jak możemy ograniczyć emisje CO2 w rolnictwie, transporcie i jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa – stwierdził.

Wiceprzewodniczący Komisji ds. euro i dialogu społecznego oraz stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis stwierdził, że opcje obejmują podatki od emisji CO2 oraz przegląd systemu opodatkowania energii. W dokumencie opracowanym przez fińską prezydencję, jako potencjalne środki zostały wskazane: wyższy poziom minimalnego opodatkowania energii elektrycznej, opłaty od paliw kopalnych oraz koniec zwolnień dla sektorów lotnictwa i transportu morskiego. Nowa Komisja Europejska chce, aby do 2030 roku emisje CO2 zostały zmniejszone o co najmniej 50 procent.

Reuters/Piotr Stępiński