Kryzys graniczny. Fot. Wojska Obrony Terytorialnej

Kryzys graniczny. Fot. Wojska Obrony Terytorialnej