Unia szuka konsensusu przed szczytem klimatycznym

18 września 2015, 08:55 Alert

(Politico/Wojciech Jakóbik)

Dzisiaj odbędzie się spotkanie ministrów środowiska krajów Unii Europejskiej w celu przygotowaniu mandatu do negocjacji klimatycznych COP 21 w Paryżu. Zanim Wspólnota rozpocznie walkę o globalne porozumienie, musi osiągnąć konsensus odnośnie własnych celów polityki klimatycznej.

Chodzi o poziom redukcji emisji, zwiększania efektywności energetycznej i udziało odnawialnych źródeł energetycznych w wytwórstwie energii elektrycznej. Według Politico kraje UE chcą przyjąć cel redukcji emisji do 2050 roku na poziomie miedzy 40 a 70 procent. Serwis wskazuje, że ambitnej polityce w tym zakresie sprzeciwia się Polska. Nasz kraj domaga się również zastąpienia terminu dekarbonizacji bardziej neutralnym, który nie traktuje w sposób pejoratywny energetyki węglowej.

W Unii Europejskiej ścierają się co najmniej dwa poglądy na temat globalnej polityki energetycznej. Pierwszy zakłada, że kraje Wspólnoty powinny postawić na ambitną politykę klimatyczną, będącą wzorem dla innych krajów, które powinny pójść za przykładem. Drugi jest pesymistyczny i twierdzi, że Unia Europejska nie powinna przyjmować kolejnych zobowiązań polityki klimatycznej dopóki nie ma na to apetytu wśród największych emitentów jak Chiny czy USA. Pekin i Waszyngton wysłały jednak pozytywny sygnał, przyjmując niewiążące deklaracje w tym zakresie.