Raport: USA poważnie ucierpią wskutek globalnego ocieplenia

27 listopada 2018, 09:00 Alert
klimat

Ekonomia, rolnictwo, środowisko naturalne i zdrowie ludzi to zaledwie kilka obszarów, które ucierpią wskutek zmian klimatu dotykających USA – wynika z dokumentu przygotowanego w ramach United States Global Change Research Program.

Konieczne ograniczenie emisji

Druga część opracowania Fourth National Climate Assessment (NCA4) koncentruje się na wpływie zmian klimatycznych na 16 różnych sfer funkcjonowania kraju – od wody i oceanów przez gospodarkę energetyczną po ludzkie zdrowie. Choć dokument dotyczy USA, można się spodziewać, że podobne zjawiska mogą dotyczyć także innych państw. Raport stwierdza np., że jakość życia i tempo ekonomicznego wzrostu stają się coraz bardziej wrażliwe na wpływ zmian klimatycznych. Zmiany te zagrażają naturalnym, cywilizacyjnym i społecznym systemom zarówno w USA, jak i poza granicami kraju.

Niestety, podejmowane przez społeczeństwo wysiłki, choć coraz intensywniejsze, nie wystarczają do uniknięcia w następnych dekadach szkód dla ekonomii, środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Aby je zminimalizować, potrzebne są wyraźne, długotrwałe i globalne działania mające na celu zmniejszenie emisji szkodliwych gazów, a także lokalne inicjatywy pozwalające przygotować się na skutki zmian klimatycznych.

Szkody dla rolnictwa

Jednym z obszarów, który może silnie ucierpieć jest rolnictwo. Zdaniem ekspertów, ekstremalne upały, susze, pożary i ulewy będą coraz bardziej zaburzać produkcję żywności. Dojdzie przy tym do wyraźnego uszkodzenia niektórych naturalnych ekosystemów. Szczególnie wrażliwe są rafy koralowe i lodowce. To z kolei wpłynie także na życie ludzi i ekonomię. Pogarsza się też np. dostępność słodkiej wody zarówno dla ludzi jak i w środowisku naturalnym, co dodatkowo zwiększa koszty produkcji rolnej, wytwarzania energii, utrudnia działanie przemysłu czy rekreację.

Do końca wieku dużym transformacjom mają ulec obszary nadbrzeżne. Wzrosną koszty życia, a wartość nieruchomości spadnie. Zmiany klimatyczne zagrażają także zdrowiu ludności, która będzie musiała radzić sobie z coraz bardziej ekstremalną pogodą, zmianami w jakości powietrza czy nowymi chorobami roznoszonymi przez insekty, a także trudniejszym dostępem do żywności i wody.

Polska Agencja Prasowa