UOKiK zawiesza postępowanie w sprawie przejęcia Bogdanki przez Eneę

30 września 2015, 06:55 Energetyka
Chodniki Kopalnia Bogdanka
Kopalnia Bogdanka. Fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiesił postępowanie dotyczące przejęcia przez Eneę kontroli nad lubelską kopalnią. Wniosek o to złożyła spółka energetyczna, w związku z planami wprowadzenia zmian w statucie Bogdanki, które mogą zablokować transakcję. Jeśli akcjonariusze górniczej spółki ograniczą możliwość wykonywania prawa głosu do 10 proc., wezwanie nie dojdzie do skutku – podaje Enea.

Na 15 października Rada Nadzorcza Bogdanki zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i zaproponowała m.in. podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia możliwości wykonywania prawa głosu do 10 proc. akcji (tzw. voting cap). Potencjalnie uchwalenie zmiany statutu LWB w proponowanym kształcie powoduje, że postępowanie przed Prezesem UOKiKu staje się bezprzedmiotowe. W takiej sytuacji Urząd zawiesił postępowanie. Ewentualne jego wznowienie będzie zależało od zachowania akcjonariuszy Bogdanki.

– Leżąca na stole oferta jest bardzo atrakcyjna dla akcjonariuszy. To nie tylko nasza opinia, pozytywnie oceniają ją także analitycy oraz zarząd Bogdanki. Jest to przyjazne wezwanie, nikt inny w obecnym otoczeniu rynkowym równie atrakcyjnej oferty nie złoży – ocenia Dalida Gepfert, wiceprezes Enei.

Enea od początku podkreśla, że jej zaangażowanie w obszar wydobywczy ma na celu zapewnienie Grupie bezpiecznych dostaw paliwa po konkurencyjnej cenie. Wezwanie jest jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu.

– Ceny kontraktów terminowych na węgiel spadły właśnie poniżej pięćdziesięciu dolarów za tonę. Jeżeli akcjonariusze Bogdanki nie będą naszą ofertą zainteresowani, mamy inne warianty zapewnienia sobie dostaw taniego węgla – dodaje Paweł Orlof, wiceprezes Enei.

Uzyskanie przez Eneę bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiKu na przejęcie Bogdanki do dnia zakończenia zapisów jest warunkiem skuteczności wezwania. Jeżeli nie zostanie on spełniony najpóźniej do ostatniego dnia zapisów, tj. do 16 października 2015 r., Enea nie będzie zobowiązana do nabycia akcji w wezwaniu. W zależności od decyzji akcjonariuszy, Enea może także postanowić o wydłużeniu zapisów na okres konieczny do otrzymania zgody. Nie może to być jednak czas dłuższy niż 120 dni od dnia rozpoczęcia zapisów.

Grupa energetyczna ogłosiła wezwanie na akcje lubelskiej kopalni 14 września. Zaoferowała dotychczasowym akcjonariuszom cenę 67,39 zł za akcję. Decyzja o zamiarze przejęcia kontroli nad Bogdanką to element realizacji docelowego scenariusza rozwoju Grupy. Zakłada on budowę wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii. Oznacza to rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości, który zostanie uzupełniony o obszar wydobycia węgla kamiennego. Enea zaktualizowała już w tym zakresie swoją strategię.

Źródło: Enea