Źródło: URE na podstawie danych ankietowych.

Źródło: URE na podstawie danych ankietowych.