URE podał terminy aukcji OZE

15 października 2019, 08:45 Alert
oze energetyka wiatrak
OZE. Fot. Pixabay

Urząd Regulacji Energetyki opublikował w poniedziałek informację w sprawie terminów przeprowadzania tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Zgodnie z opublikowanym przez URE harmonogramem aukcje OZE mają się odbyć w dniach 25 – 26 listopada, 2 – 6 grudnia oraz 9 – 13 grudnia.

Pierwsza z listopadowych aukcji jest dedykowana istniejącym instalacjom biogazowym o mocy powyżej 1 MW na biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz, a także instalacjom termicznego przetwarzania odpadów, dedykowanym instalacjom spalania wielopaliwowego oraz dedykowanym instalacja spalania biomasy.

Podczas kolejnej aukcji (26.11.2019 r.) o wsparcie będą mogły się ubiegać istniejące instalacje na biogaz rolniczy o mocy powyżej 1 MW.

Pierwsza z grudniowych aukcji (2.12.2019 r.) jest dedykowana istniejącym instalacjom o mocy nie większej niż 1 MW, w tym: elektrowniom wodnym, wykorzystującym biopłyny, instalacjom geotermalnym oraz morskim instalacjom wiatrowym.

W kolejnej aukcji o wsparcie będą mogły się ubiegać istniejące biogazownie rolnicze o mocy nie większej 1 MW, a także instalacje biogazowe na biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz oraz instalacje termicznego przetwarzania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego oraz dedykowane instalacje spalania biomasy (wszystkie o mocy nie większej niż 1 MW ) .

Na 5 grudnia zaplanowano aukcję dla nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW. Na kolejny dzień grudnia wyznaczono termin aukcji dla nowych instalacji o mocy powyżej 1 MW na biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz, a także dla instalacji termicznego przetwarzania odpadów, dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania biomasy.

Nowe źródła o mocy nie większej niż 1 MW, w tym: elektrownie wodne, źródła geotermalne, elektrownie na biopłyny oraz źródła wiatrowe będą mogły wystartować w akcji zaplanowanej na 9 grudnia. Na kolejny dzień zaplanowana jest aukcja dla nowych elektrowni wiatrowych na lądzie oraz nowych źródeł PV o mocy nie większej niż 1 MW. 11 grudnia ma się odbyć aukcja dla nowych biogazowni rolniczych i mocy nie większej niż 1 MW. Na kolejny dzień zaplanowana jest aukcja dla nowych instalacji powyżej 1 MW, w tym: elektrowni wodnych, źródeł geotermalnych, elektrowni na biopłyny oraz źródeł wiatrowych na morzu.

W ostatniej z aukcji, która ma się odbyć 13 grudnia, o wsparcie będą mogły się ubiegać nowe biogazownie o mocy powyżej 1 MW.

CIRE.PL

URE brakuje pieniędzy na nowe aukcje OZE