URE: Wytwórcy nie są zainteresowani indywidualną premią kogeneracyjną

12 września 2022, 18:45 Alert

Żaden podmiot nie złożył oferty do urzędu regulacji energetyki we wrześniowym naborze na premię kogeneracyjną indywidualną. Do rozdysponowania było ponad 11 miliardów złotych. Głównym powodem jest niestabilny rynek oraz wysokie ceny gazu.

Urząd Regulacji Energetyki. Fot. Wikipedia
Urząd Regulacji Energetyki. Fot. Wikipedia

Nikt nie chce skorzystać z dopłat

To drugi w tym roku nabór na premię kogeneracyjną indywidualną, w którym nie rozdysponowano środków przeznaczonych dla dużych, nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji. Podobnie jak w poprzednich dwóch naborach (w marcu 2022 i we wrześniu 2021 roku) i w tym nie została złożona ani jedna oferta.

Uruchomiony blisko cztery lata temu system wsparcia, początkowo miał służyć głównie jednostkom kogeneracyjnym opalanym gazem ziemnym. Jednak obecnie wiele czynników nie sprzyja inwestycjom z wykorzystaniem tego paliwa. Gwałtowny i znaczny wzrost cen gazu, a także duża zmienność tych cen, nie sprzyjają podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w jednostki opalane gazem – mówi Rafał Gawin, prezes URE.

Kogeneracja polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dla porównania sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 procent podczas gdy w procesie wytwarzania energii w elektrowni kondensacyjnej trudno jest osiągnąć 50 procent sprawności.

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, które jest przyznawanego poszczególnym rodzajom jednostek kogeneracji w jednej z czterech form: premii gwarantowanej indywidualnej, premii gwarantowanej, aukcji oraz naboru.

Urząd Regulacji Energetyki/Wojciech Gryczka

Prezes URE: Bez pomocy rządu wzrost cen gazu może pogłębić ubóstwo energetyczne Polaków