URE: Gaz-System będzie operatorem polskiego odcinka Gazociągu Jamalskiego

20 grudnia 2019, 14:39 Alert
jamał infografika grafika kontrakt jamalski
Spór o Gazociąg Jamalski. Fot. BiznesAlert.pl

19 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję ustalającą treść umowy powierzającej pomiędzy spółkami OGP GAZ-SYSTEM a SGT EuRoPol GAZ. Na warunkach określonych w tej umowie GAZ- SYSTEM będzie po 31 grudnia br. nadal wykonywał obowiązki operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, którego właścicielem jest SGT EuRoPol GAZ. Umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. i będzie obowiązywała do 31 grudnia 2022 r.

Działanie Prezesa URE wynika z faktu, że strony na 90 dni przed końcem obowiązywania obecnej umowy nie zawarły kolejnej umowy powierzającej. Regulacje zawarte w ustawie – Prawo energetyczne przewidują, że w takiej sytuacji to Prezes URE ustala decyzją administracyjną umowę pomiędzy SGT EuRoPol GAZ i OGP GAZ-SYSTEM. Decyzja ta, zgodnie z przepisami, zastępuje kolejną umowę pomiędzy tymi podmiotami. Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie operatorowi skutecznego wykonywania przez niego obowiązków.

Decyzja z dnia 19 grudnia br. zastępująca umowę, określa m.in. obszar wykonywania działalności gospodarczej przez operatora, zasady realizacji obowiązków przez strony oraz zasady korzystania przez GAZ-SYSTEM z majątku EuRoPol GAZu, a także wynagrodzenie należne obu spółkom z tytułu realizacji umowy.

Poprzednia umowa powierzająca, zawarta pomiędzy tymi spółkami w 2010 r., wygasa 31 grudnia br. OGP GAZ-SYSTEM decyzją Prezesa URE z 17 listopada 2010 r., został z urzędu wyznaczony operatorem systemu przesyłowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał-Europa Zachodnia na okres do 31 grudnia 2025 r.

GAZ-SYSTEM jest zobligowany na podstawie przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej (kodeksy sieciowe) oraz przepisów krajowych, do udostępniania przepustowości  w zarządzanych przez spółkę gazociągach, na zasadach transparentnych i niedyskryminacyjnych. Rezerwowanie odbywa się w trybie aukcyjnym według zasad szczegółowo opisanych m.in. w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji SGT. Obecnie niezarezerwowana przepustowość na gazociągu jamalskim jest już udostępniana przez GAZ-SYSTEM  na tych właśnie zasadach.

W roku gazowym 2019/2020  wygaśnie w dniu  16 maja 2020 r.  historyczny kontrakt przesyłowy na transport gazu gazociągiem jamalskim, który został zawarty między EuRoPol GAZ s.a. a Gazprom Export. Z tego powodu w aukcjach organizowanych na Platformie GSA przez niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu Jamał – Europa Zachodnia (GAZ-SYSTEM) na rok gazowy 2019/2020 zostanie zaoferowana pełna przepustowość punktu wyjścia SGT Mallnow oraz punktu wejścia SGT Kondratki w ramach aukcji produktów śróddziennych, dobowych, miesięcznych oraz kwartalnych. Przepustowość od roku gazowego 2020/2021 będzie można rezerwować także w aukcjach produktów rocznych

URE/Gaz-System