Gaz znów podrożeje. Co składa się na rachunek?

18 sierpnia 2022, 12:00 Alert

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, która spowoduje zwiększenie kosztów kupna gazu. To skutek rosnących cen zakupu surowca oraz kosztów jego przesyłania. 

Palnik gazowy. Fot. Pixabay
Palnik gazowy. Fot. Pixabay

URE zmienia taryfę PSG

17 sierpnia 2022 roku Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa. Wzrost stawek wyniesie średnio 2,6 procent, a w konsekwencji kompleksowe rachunki dla odbiorców w gospodarstwach domowych – tj. łącznie za gaz i jego dostawę – wzrosną od około 0,5 procent do 0,7 procent.
Zmiana taryfy dystrybutora gazu uzasadniona jest wzrostem kosztów zakupu gazu na potrzeby zużycia własnego oraz wzrostem kosztów zakupu usług przesyłania gazu, który wynika z lipcowej zmiany taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.

Co składa się na rachunek?

Rachunek odbiorcy paliwa gazowego składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. Do wyliczenia całkowitych skutków wzrostu opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych uwzględniono zatem: zatwierdzoną dziś zmianę taryfy PSG oraz zatwierdzoną w grudniu 2021 roku taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (która na mocy obowiązujących przepisów została „zamrożona” i nie ulegnie zmianie w 2022 roku). Jak wynika z przedstawionych w poniższej tabeli danych i wyliczeń, wzrost o 2,6 procent samej dystrybucji skutkuje zwiększeniem płatności kompleksowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych (tj. łącznej ceny za gaz i jego dostawę) o około 0,5 – 0,7 procent.

Skutki zmiany taryfy

Odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z paliw gazowych głównie w celu przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”, czyli grupa taryfowa W-1.1.), z tytułu tej zmiany zapłacą co miesiąc średnio o około 22 grosze więcej. Odpowiednio większą kwotę zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Ci odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą miesięcznie o około 2,38 zł więcej. Zmiana taryfy może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

Urząd Regulacji Energetyki/Jakub Sadowski

Łukaszewska-Trzeciakowska: Trwa gra strachem na rynku gazu i węgla (ROZMOWA)