font_preload
PL / EN
Alert 3 czerwca, 2019 godz. 6:45   
REDAKCJA

Maciej Bando odchodzi. Prezes URE podsumowuje kadencję

Maciej Bando Maciej Bando, fot. Europejski Kongres Gospodarczy 2015

Urząd Regulacji Energetyki opublikował w piątek raport podsumowującą kończącą się kadencję obecnego szefa URE Macieja Bando.

Opracowanie pt. „Dbamy o równowagę. Podsumowanie kadencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki” zawiera przegląd działalności Urzędu i jego szefa za ostatnie pięć lat.

Jak podkreśla Prezes URE, lata kadencji 2014 ‒ 2019 to okres wielu zmian w szeroko pojmowanej energetyce nie tylko w Polsce, ale także w środowisku europejskim i gospodarczej polityce światowej. To czas, w którym zmieniła się Polska, UE, ale także rynki energii w Unii, w Polsce i na świecie. Oprócz wielu zmian legislacyjnych energetyka – a wraz z nią Regulator rynków – musiał mierzyć się z wieloma różnorodnymi wyzwaniami.

W słowie wstępnym opracowania prezes Bando zaznacza, że zarówno inwestorzy, jak i odbiorcy końcowi muszą mieć poczucie stabilności i przewidywalności i tu według niego regulator ma swoją rolę do spełnienia. Jednocześnie przypomniał, że podstawowym obowiązkiem, a jednocześnie najtrudniejszym zadaniem regulatora jest równoważenie interesów miedzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami końcowymi.

CIRE.PL