URE przygotował wytyczne dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy ciepła

27 października 2020, 13:30 Alert

Urząd Regulacji Energetyki (URE) przygotował i udostępnił „Wytyczne prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy ciepła”.

Urząd Regulacji Energetyki. Fot. Wikipedia
Urząd Regulacji Energetyki. Fot. Wikipedia

Potrzeby sektora

– Mając na uwadze wielokrotnie sygnalizowane przez przedstawicieli sektora potrzeby, polegające na przybliżeniu oczekiwań regulatora związanych z postępowaniami w sprawie taryf, podjąłem decyzję o przygotowaniu przez urząd wytycznych dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła – mówi Rafał Gawin, prezes URE.

URE podaje, że dokument kierowany jest do przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem i zawiera praktyczne wskazówki przydatne przy przygotowywaniu wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła. Wytyczne określają, jakie dane ilościowe i jakościowe oraz jakie dokumenty zobowiązani są dostarczyć przedsiębiorcy w postępowaniach taryfowych. Zostały one przygotowane przez praktyków URE i mają na celu usprawnienie i wprowadzenie jednolitego standardu prezentowania danych we wnioskach. Dzięki temu analiza informacji przedstawionych przez wnioskodawców może przebiegać sprawniej.

– Tylko w 2019 roku regulator prowadził ponad 440 postępowań administracyjnych dotyczących taryf dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dlatego ujednolicenie procedur i wdrożenie wytycznych będzie miało kluczowy wpływ na efektywność i optymalizację procesu taryfowego – zwraca uwagę prezes URE.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura

Gawin: Energetyki nie kształtują tylko regulacje, ale też odbiorcy