Jest układ USA-Niemcy w sprawie Nord Stream 2

21 lipca 2021, 22:25 Alert
20200903_161402-2
Rury Nord Stream 2 w Mukran. Fot. Agata Skrzypczyk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec opublikowało na swojej stronie internetowej wspólne oświadczenie USA i Niemiec w sprawie pozwolenia na dokończenie budowy gazociągu Nord Stream 2. Oba te kraje zapowiedziały, że ukarzą Rosję, jeśli ta zdecyduje się użyć energetyki jako narzędzia politycznego szantażu wobec Ukrainy oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

USA oficjalnie dają zielone światło Nord Stream 2

W zamian za zgodę USA na dokończenie budowy Nord Stream 2 i brak nowych sankcji na ten projekt, Niemcy zobowiązują się do powołania i zarządzania Zielonym Funduszem dla Ukrainy, który ma pomóc temu państwu w transformacji energetycznej oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Wartość funduszu sięgać ma miliarda dolarów. Ma być finansowany również przez podmioty prywatne. Niemcy zobowiązały się przekazać na rzecz funduszu darowiznę w wysokości co najmniej 175 milionów dolarów i będą pracować nad rozszerzeniem swoich zobowiązań w nadchodzących latach budżetowych. Fundusz będzie promował wykorzystanie energetyki odnawialnej, rozwój wodoru, efektywność energetyczną oraz szybsze odejście od węgla. USA będą zaangażowane w fundusz poprzez wsparcie techniczne oraz polityczne.

Kraje podpisane pod stanowiskiem podkreślają, że z perspektywy Europy i USA istotne jest utrzymanie przesyły gazu przez terytorium Ukrainy po 2024 roku. Zgodnie z tym założeniem, Niemcy zobowiązują się do wykorzystania wszystkich dostępnych środków, aby ułatwić przedłużenie o 10 lat ukraińskiej umowy przesyłowej z Rosją. W tym celu powołany ma zostać specjalny wysłannik do wsparcia tych negocjacji. Mają one wystartować nie później niż pierwszego września bieżącego roku. Stany Zjednoczone zobowiązują się do pełnego politycznego wsparcia tych wysiłków.

Zgodnie z deklaracją, Niemcy i USA podkreślają konieczność dostosowania gazociągu Nord Stream 2 do przepisów UE, w tym trzeciego pakietu energetycznego oraz rozwiązania wszelkich wątpliwości związanych z certyfikacją projektu pod kątem bezpieczeństwa energetycznego.

Ponadto Niemcy zobowiązały się wspierać dwustronne projekty energetyczne z Ukrainą, zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, a także wsparcie transformacji węglowej, w tym poprzez powołanie specjalnego wysłannika z specjalnym finansowaniem w wysokości 70 mln dolarów.

Niemcy mają również wspierać projekty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa Ukrainy poprzez wsparcie projektów rewersowych gazu na Ukrainie, w celu zabezpieczenia tego kraju przed szantażem gazowym Rosji. Pomoc Niemiec ma również polegać na wsparciu Ukrainy na rzecz integracji jej sieci elektroenergetycznych z europejskim systemem ENTSO-E.

Niemcy i USA deklarują również wsparcie Inicjatywy Trójmorza, a także projektów infrastrukturalnych i energetycznych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej. Niemcy zobowiązują się do większego zaangażowania w tę inicjatywę z myślą o wsparciu finansowym projektów regionalnego bezpieczeństwa energetycznego i energetyki odnawialnej.

Ponadto Niemcy będą wspierać projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) w sektorze energetycznym z budżetu UE w wysokości 1,77 mld euro na lata 2021-2027.

Auswaertiges/Mariusz Marszałkowski

Jakóbik: Koncert mocarstw w sprawie Nord Stream 2 poszerzony o wartości demokratyczne w Polsce