Rezerwy uranu mają wesprzeć odrodzenie atomu w USA w celu rywalizacji z Rosją i Chinami

14 maja 2020, 09:00 Alert
chiny usa
fot. Flickr

Przemysł jądrowy USA kończy swój najlepszy rok. Produkcja energii elektrycznej z elektrowni jądrowych w 2019 roku osiągnęła najwyższy poziom w historii. Wytworzono jej najwięcej na świecie – ponad 809 miliardów kWh, co wystarczy do zasilania ponad 66 milionów gospodarstw domowych – poinformowała Rita Baranwal, szefowa Biura Energii Jądrowej w Departamencie Energii USA.

Jednak pomimo maksymalnego wykorzystania największej na świecie floty reaktorów w przemyśle, zdolność do produkcji paliwa jądrowego w USA jest na skraju zapaści. – Nasi górnicy są chętni do pracy, jedyny w kraju zakład konwersji uranu jest zamknięty z powodu złych warunków rynkowych, a niezdolność USA do konkurowania z zagranicznymi przedsiębiorstwami państwowymi (zwłaszcza z Chin i Rosji) nie tylko zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju , ale również osłabia jego wpływ na pokojowe wykorzystanie energii jądrowej na całym świecie – podkreśla Baranwal.

Nie jest to łatwy problem do rozwiązania, ale Stany Zjednoczone mają plan.

Przywracanie przewagi konkurencyjnej USA w dziedzinie energii jądrowej

Strategia przywracania przewagi konkurencyjnej Stanów Zjednoczonych w dziedzinie energii jądrowej (Restoring America’s Competitive Nuclear Energy Advantage) została niedawno opublikowana przez amerykański departament energii w celu zachowania zdolności i rozwoju całego amerykańskiego przemysłu jądrowego. Jest to bezpośredni rezultat prac Grupy roboczej ds. paliwa jądrowego (Nuclear Fuel Working Group), powołanej przez prezydenta Donalda J. Trumpa w celu sprostania wyzwaniom, przed którymi stoi amerykański jądrowy cykl paliwowy.

Pierwszym krokiem tej strategii jest wezwanie Departamentu Energii USA do natychmiastowego utworzenia rezerw uranu. Ten nowy program będzie zarządzany przez Biuro Energii Jądrowej Departamentu Energii USA (BEJ) i finansowany ze środków zaplanowanych w budżecie prezydenta na rok fiskalny 2021.

W ramach programu Rezerw Uranu (Uranium Reserve) BEJ kupowałoby uran bezpośrednio od krajowych kopalń i zawierał umowy na usługi konwersji uranu. Tworzone rezerwy uranu mają wykorzystywać urobek co najmniej dwóch kopalni uranu w USA, przywrócą aktywne zdolności konwersji i zapewnią dostawy uranu dla operatorów energetyki jądrowej w przypadku wystąpienia zakłóceń rynku.

W kolejnym roku BEJ zainicjuje konkurencyjny proces zamówień publicznych w celu ustanowienia programu rezerw uranu.

Rezerwy uranu

Produkcja uranu w Stanach Zjednoczonych od wczesnych lat 80. XX wieku stale spada, wobec zastąpienia przez operatorów amerykańskich elektrowni jądrowych uranu krajowej produkcji tańszym surowcem pochodzącym z importu. Dodatkowo – zagraniczni państwowi konkurenci, działający w odmiennych środowiskach gospodarczych i regulacyjnych zaniżali ceny, co praktycznie uniemożliwiało amerykańskim producentom konkurowanie na równych warunkach. W rezultacie 90 procent paliwa uranowego używanego obecnie w reaktorach w USA jest wytwarzane za granicą.

Stany Zjednoczone wyprodukowały w 2019 roku około 174 000 funtów uranu (ok. 80 ton). To wynik najniższy od ponad 70 lat. Kilka przedsiębiorstw w USA związanych z uranem działa teraz na minimalnych obrotach, aby utrzymać je w stanie gotowości do pracy. Wiele innych nie funkcjonuje w ogóle, czekając na sygnały rynkowe, aby rozpocząć produkcję. Jedyny w kraju zakład konwersji uranu jest również bezczynny.

– Ustanowienie programu Rezerw Uranu jest dokładnie tym, czego potrzebuje amerykański przemysł jądrowy w tym kluczowym momencie, aby zmniejszyć ryzyko braków zaopatrzenia w paliwo jądrowe. Program stworzy miejsca pracy wspierające gospodarkę USA i wzmocni krajowe usługi wydobywcze i przetwórcze – podkreśla Rita Baranwal cytowana w depeszy departamentu.

Długa droga

Oprócz ustanowienia programu rezerw uranu  wspiera wszystkie aspekty strategii prezydenta, zmierzającej do przywrócenia USA pozycji światowego lidera w dziedzinie energii jądrowej.

Kolejne 5-7 lat będzie okresem boomu innowacji jądrowych. Prawdopodobnie będziemy świadkami pojawienia się w Stanach Zjednoczonych nowych paliw i reaktorów – przekonuje departament.

– Obecne inwestycje w infrastrukturę i programy pomogą zapoczątkować w Stanach Zjednoczonych nową erę jądrową, która doprowadzi do zmniejszenia emisji, utworzenia nowych miejsc pracy i wzmocnienia gospodarki – podkreśla Rita Baranwal.

Departament Energii USA