Poprawka do ustawy odległościowej autorstwa Marka Suskiego. Fot. Twitter.

Tretyn: 200 metrów ma znaczenie. Ustawa odległościowa chodzi o kulach