Rząd rozpoczyna prace nad liberalizacją ustawy odległościowej

Zespół do spraw Programowania Prac Rządu podjął decyzję o wpisie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów nowelizacji tzw. ustawy odległościowej. Zakłada ona możliwości budowy nowych lądowych elektrowni wiatrowych dzięki zmniejszeniu odległości dzielących zabudowania od najbliższych wiatraków. Cel Celem przygotowanego przez MRPiT projektu ustawy jest zmniejszenie rygorów reguły określającej odległość minimalną elektrowni wiatrowej od zabudowań … Czytaj dalej Rząd rozpoczyna prace nad liberalizacją ustawy odległościowej