Zyska: Rząd powinien współpracować z branżą morskich farm wiatrowych przy ustawie offshore

30 października 2020, 07:00 Energetyka

Realizacja współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – Polish Offshore Wind Sector Deal to główny temat wideokonferencji z koordynatorami grup roboczych utworzonych w ramach realizacji deklaracji współpracy na rzecz rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Zdaniem wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski rząd powinien współpracować z branżą offshore przy ustawie mającej wspierać budowę morskich farm wiatrowych.

Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska
Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska

Ustawa offshore

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska wziął udział w wydarzeniu, które odbyło się 29 października 2020 roku. To równocześnie pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Podkreślił, że postępują prace nad przyjęciem projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, czyli tak zwanej ustawy offshore. Jego zdaniem niezwykle ważna jest współpraca rządu z przedstawicielami sektora, obecnymi i przyszłymi inwestorami i deweloperami oraz z przedsiębiorcami odpowiedzialnymi za łańcuch dostaw, którzy będą zaangażowani w przygotowanie, dostawy, realizację i eksploatację morskich farm wiatrowych.

Umowa sektorowa

– Realizacja współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej będzie się odbywać poprzez aktywne uczestnictwo w powołanych grupach roboczych, które odpowiedzialne będą za wypracowanie, umowy sektorowej „Polish Offshore Wind Sector Deal”, z uwzględnieniem interesów, praw i obowiązków uczestników porozumienia sektorowego”– powiedział.

Wiceminister dodał również, że najważniejszym celem projektu jest wypracowanie, podpisanie i realizacja umowy sektorowej, która będzie nie tylko akceptowalna przez wszystkich interesariuszy, ale będzie także motywacją do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. – Chcemy wypracować dokument, który nie tylko będzie wyrażał intencję stron naszego porozumienia, ale stworzy perspektywę realizacji tych zamierzeń inwestycyjnych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej w perspektywie wieloletniej, długoterminowej, która będzie miała odzwierciedlenie w tym co się będzie działo w naszym kraju – ocenił minsiter.

Opracował Bartłomiej Sawicki

Rząd nie zatwierdził ustawy offshore. Nie wiadomo, co z liberalizacją ustawy odległościowej