Związkowcy przygotowali projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska

29 czerwca 2021, 15:30 Alert

Związki zawodowe, które 28 maja tego roku zawarły z rządem umowę społeczną dotyczącą m.in. tempa i zasad transformacji górnictwa, przygotowały projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska (FTŚ). Dokument trafił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Źródło: flickr

Przygotowanie projektu ustawy przez związkowców jest realizacją zapisów umowy społecznej. Uzgodniono w niej, że do połowy sierpnia strona rządowa dokona analiz ekonomicznych i prawnych związkowej propozycji, zaś na ich podstawie do 30 września 2021 roku rząd przedstawi ostateczną wersję projektu ustawy. – Fundusz Transformacji Śląska to jeden z najważniejszych elementów umowy społecznej. Jeśli chcemy mówić o naprawdę sprawiedliwej transformacji, to ta instytucja musi powstać i wypełnić swoją rolę – tą rolą jest tworzenie nowych, wartościowych miejsc pracy, które wypełnią lukę na rynku pracy powstałą po likwidacji kopalń – powiedział we wtorek szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, a zarazem jeden z głównych architektów umowy społecznej dla górnictwa, Dominik Kolorz.

Z ustawy wynika, że celem funduszu będzie podejmowanie działań inwestycyjnych organizacyjnych i finansowych związanych z transformacją Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz odbudowa potencjału gospodarczego regionu. FTŚ ma działać w formule zbliżonej do Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego kapitał początkowy ma wynieść nie mniej niż 500 mln zł. Fundusz ma też zostać wyposażony w dodatkowe mechanizmy gwarancyjne wartości miliarda złotych – podaje agencja.

Zgodnie z projektem, akcjonariuszami Funduszu mają zostać m.in. Polski Fundusz Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Skarb Państwa. Do FTŚ mają trafiać również środki z opłaty eksploatacyjnej, którą spółki górnicze obecnie odprowadzają do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz będzie także gospodarował terenami pogórniczymi należącymi do Skarbu Państwa i przekształcał je w tereny inwestycyjne.

– Fundusz Transformacji Śląska ma precyzyjnie wskazanych akcjonariuszy i źródła finansowania. W ten sposób unikniemy błędu, który popełniliśmy przy okazji Programu dla Śląska – tam tych źródeł finansowania nie było i w zasadzie wszystkie zapisane tam inwestycje przemysłowe do dziś istnieją tylko na papierze – podkreślił Kolorz.

Projekt ustawy o powołaniu Funduszu Transformacji Śląska został przygotowany przez związki zawodowe zgodnie z zapisami Umowy Społecznej dotyczącej Transformacji Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego oraz Wybranych Procesów Transformacji Województwa Śląskiego z 28 maja 2021 roku. Do Kancelarii Premiera dokument trafił dokładnie miesiąc po zawarciu umowy społecznej. – Dotrzymaliśmy swoich zobowiązań wynikających z umowy społecznej. Teraz piłeczka jest po stronie rządu, który zobowiązał się, że tę ustawę przeprowadzi przez parlament – powiedział Dominik Kolorz.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dostał zielone światło. Turów musi czekać