Nowe ustawy zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy

16 sierpnia 2018, 11:45 Alert
naftogaz ministerstwo energetyki
Budynek ministerstwa energetyki i przemysłu węglowego Ukrainy / fot. Piotr Stępiński BiznesAlert.pl

Ukraina zamierza wprowadzić europejskie przepisy w zakresie kogeneracji I efektywności energetycznej budynków. Będzie to ważny krok do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.4

Jak podaje portal Ukrainska Pravda przeciętne zużycie energii do ogrzania mieszkania na Ukrainie to 220 Kilowat. W Polsce 80, w Niemczech 50. Dlatego Ukraina przyjęła nowoczesne ustawodawstwo które ma pomóc poprawić efektywność ogrzewania budynków. Artykuł 3 Ustawy o zapewnieniu energetycznej efektywności ogrzewania budynków uznaje poprawę bezpieczeństwa energetycznego za priorytetowy cel nowego prawa. Ustawa ta wprowadza nowoczesne metody certyfikacji efektywności energetycznej budynków. Ustanowiono specjalne komisje które będą nadawać certyfikat efektywności energetycznej a do kontroli i eliminowania nadużyć dopuszczono organizacje społeczne. Osoby zasiadające w komisjach muszą spełnić bardzo szczegółowo określone wymagania.

Władze Ukrainy zastrzegają ze ich priorytetem jest poprawa efektywności starych post sowieckich budynków. Trzeba pamiętać ze na Ukrainie wiele post sowieckich budynków znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W celu koordynacji działań powołano Fundusz na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Fundusz ma posiadać niezależne organy w tym Rade Nadzorczą . Ustawa przyznaje Funduszowi prawo ubiegania się o zagraniczne granty jak również dofinansowanie z organizacji międzynarodowych pod warunkiem zabezpieczenia niezależności Ukrainy (za co odpowiada sam Fundusz)

Ukrainska Pravda pozytywnie ocenia reformę i widzi w niej zalążek większej niezależności energetycznej Ukrainy.

Pravda/Zakon Ukrainy/Łukasz Kołtuniak