Wiceminister klimatu podkreślił znaczenie wodoru dla Grupy Wyszehradzkiej

21 maja 2021, 06:15 Alert

W panelu dyskusyjnym poświęconym technologiom wodorowym w państwach V4 „Visegrad Goes Hydrogen” wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński powiedział o znaczeniu niskoemisyjnego paliwa w regionie.

Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz Stanu. Wiceminister klimatu i środowiska.Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz Stanu. Wiceminister klimatu i środowiska.Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Guibourgé-Czetwertyński o roli wodoru

Celem wydarzenia była m.in. wymiana doświadczeń z zakresu krajowych strategii wodorowych i potencjalnej roli wodoru w miksie energetycznym, na tle strategii wodorowej UE (zaprezentowanej przez KE w lipcu 2020 roku) oraz promocja współpracy wyszehradzkiej w związku z trzydziestą rocznicą powstania V4.

– W kontekście ambitnej polityki klimatycznej UE, wszyscy poszukujemy rozwiązań umożliwiających przejście na czystą energię. Musimy zapewnić jej stabilne dostawy, ale przede wszystkim chcemy dążyć do zrównoważonej gospodarki – powiedział wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

Wiceminister klimatu i środowiska zwrócił uwagę na rolę, jaką wodór odegra w transformacji energetycznej. – Wodór przyciąga coraz większą uwagę. Może zasilać przemysł ciężki, ogrzewać domy, magazynować energię i zastępować konwencjonalne paliwa w pojazdach. A co najważniejsze, nie emituje CO2, a jego produkcja niemal nie powoduje emisji CO2. Wodór to rozwiązanie pozwalające na dekarbonizację procesów przemysłowych i wielu sektorów gospodarki – dodał.

Panel był organizowany wspólnie przez Ambasadę RP w Bratysławie oraz słowacką redakcję portalu Euractiv i wpisywał się w program trwającego do 30 czerwca br. przewodnictwa Polski w V4.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński