Veolia Polska szuka partnerów do współpracy

11 października 2018, 09:23 Alert
Veolia

Zgodnie z deklaracjami Frédérica Faroche, prezesa Veolii w Polsce, spółka nie będzie przejmować nowych podmiotów, ale szukać partnerów do współpracy na różnych szczeblach grupy i w Veolia szuka partnerów do współpracy nowych obszarach poza ciepłownictwem – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

– Polska jest dużym krajem, rosnącym, ma znaczącą populację, i wciąż stabilne otoczenie prawne. Nikt nie kwestionuje tego, że w długim terminie Veolia powinna tu być obecna – powiedział cytowany przez „Puls Biznesu” Frédéric Faroche, który kieruje Veolią w Polsce od kwietnia tego roku. Gazeta zwraca uwagę, że Veolia jest obecnie największym zagranicznym inwestorem w polskiej energetyce.

– Veolia Polska jest zyskowna, ale na tle globalnej grupy wyróżnia się pod względem kapitałochłonności. To wynika oczywiście ze specyfiki sektora – ciepłownictwo wymaga stałych nakładów na utrzymanie infrastruktury. W przyszłości nie planujemy już jednak kupować takich aktywów. Będziemy operatorem. Na pewno nie planujemy już przejęć, chyba że małych, albo takich, które pozwolą nam na skokowy wzrost w innym sektorze, np. usług wodnych czy zarządzania odpadami – mówił dalej w „Pulsie Biznesu” Frédéric Faroche.

„Puls Biznesu” przypomina, że do tej pory Veolia rozwijała się głównie poprzez przejęcia i udział w prywatyzacjach tworząc portfel aktywów ciepłowniczych w 83 miastach w Polsce.

Pragnąc obniżyć kapitałochłonność Veolia będzie szukać w Polsce partnerów, z którymi chce pracować w różnych obszarach.

– Moim długoterminowym celem jest zbudowanie Veolii jeszcze dwóch filarów – w usługach wodnych i w gospodarce odpadami. W obu konieczna jest, moim zdaniem, współpraca z partnerem lokalnym, np. na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, które daje lepszy dostęp do atrakcyjnych źródeł finansowania – powiedział cytowany przez „Puls Biznesu” Frédéric Faroche.

Jest on zadania, że infrastruktura wodna i ciepłownicza, jako aktywa strategiczne i powinny należeć do samorządów, które nie powinny raczej same nimi zarządzać, ale wynajmować operatorów skoncentrowanych na efektywności zarządzania.

Prezes Veolii będzie dążył również do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez aktywa spółki w Polsce. Obecnie emitują one rocznie ok. 4 mln ton CO2. Frédéric Faroche chce zmniejszyć to o połowę, poprzez zmianę istniejących ciepłowni węglowych na gazowe oraz spalające biomasę lub paliwo alternatywne (RDF). Drugim kierunkiem działań będzie poprawa efektywności energetycznej należących do Veolii ciepłociągów – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Zmiana paliwa ciepłowni na gaz zaplanowana została już w Poznaniu i w Łodzi, będą to inwestycje o wartości 1,2-1,5 mld zł każda. Veolia przygotowuje się też do budowy dwóch ciepłowni opalanych paliwem alternatywnym, w Zamościu i w Wągrowcu w Wielkopolsce. Gazeta zwraca uwagę, że obecnie udział węgla w portfelu wytwórczym Veolii przekracza 80 proc.

Puls Biznesu/Cire.pl