W 2016 r. podwyżki dla żołnierzy i funkcjonariuszy

5 sierpnia 2015, 08:45 Bezpieczeństwo

Wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak i minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska uzgodnili dziś z ministrem  finansów kwoty na podwyżki wynagrodzeń i uposażeń w resortach: obrony narodowej i spraw wewnętrznych.

Podjęte decyzje, wynikające z zapowiedzi premier Ewy Kopacz, dotyczą roku 2016.

W ramach budżetu ministra obrony narodowej w 2016 roku przewidziany jest wzrost wynagrodzeń i uposażeń w kwocie 340 mln zł – z czego 215 mln będzie przeznaczone na podwyżki uposażeń dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, a 125 mln zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wojska.

Kwoty pozwolą na wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy średnio o 170 zł a pracowników wojska o 185 zł.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej