W Nowogródku na Białorusi uruchomiono projekty OZE wsparte przez UE

12 lipca 2018, 17:30 Alert
oze energia słoneczna

Turbinę wiatrową, centrum szkoleniowo-konsultacyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz kolektory słoneczne w miejscowym szpitalu sfinansowała UE w ramach projektu pomocy technicznej zrealizowanej wspólnie z władzami Nowogródka na Białorusi.

„Uruchamiamy dzisiaj trzy nowe projekty zielonej gospodarki, zrealizowane we współpracy z władzami rejonu nowogródzkiego i białoruskiego ministerstwa bogactw naturalnych i ochrony środowiska” – powiedziała szefowa przedstawicielstwa UE na Białorusi Andrea Wiktorin w czwartek w Grabnikach pod Nowogródkiem w obwodzie grodzieńskim. Wspólnie z przedstawicielami miejscowych władz Wiktorin uroczyście otwierała trzy nowe projekty ekologiczne, sfinansowane przez UE: turbinę wiatrową w Grabnikach o mocy 2,5 MW, centrum szkoleniowo-konsultacyjne w Koledżu Rolniczym w Nowogródku i kolektory słoneczne zapewniające ciepłą wodę miejscowemu szpitalowi.

„Rejon nowogródzki od kilku lat jest na Białorusi pionierem w dziedzinie zielonej gospodarki. Mamy już park wiatrowy z 20 turbinami” – mówił przewodniczący władz rejonowych Anatol Markiewicz, podkreślając, że obecna inwestycja, która w sumie warta była ponad 2,5 mln euro, to już kolejny projekt realizowany wspólnie z UE. W roku 2016 w efekcie współpracy pod Nowogródkiem powstała sortownia odpadów. „Nasz rejon jest na Białorusi wyjątkowy pod względem położenia i klimatu, co staramy się wykorzystywać, promując zieloną gospodarkę. Jest to najwyżej położony punkt na terenie kraju – 323 m n.p.m. ze średnią roczną prędkością wiatru 8 m/s” – mówił Markowicz. Dodał, że od 2011 r., kiedy pod Nowogródkiem stanął pierwszy wiatrak, na projekty związane z energią odnawialną wydano już ok. 30 mln dol.Jak dodał Markowicz, farma wiatrowa pod Nowogródkiem, zapewniająca ok. 20 proc. zużywanej w rejonie energii, ma moc 32 MW, a wszystkie turbiny na Białorusi w sumie (jest ich ok. 50) – 90 MW.

Andrea Wiktorin wyjaśniła, że UE chce wspierać Białoruś w rozwoju zielonej gospodarki przez pomoc ekspercką w odpowiednim przygotowaniu prawa i standardów. „Chodzi także o to, by dzięki tym projektom mogła zarabiać i rozwijać się gospodarka. Żeby – jak w przypadku centrum konsultacyjnego – projekty te były dostępne dla lokalnych mieszkańców, a także by, jak kolektory słoneczne do ogrzewania wody, służyły dobru wspólnemu” – mówiła. Podkreśliła, że Nowogródek był drugim białoruskim miastem (po Połocku), które przystąpiło (w 2012 r.) do unijnego Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii, co sprzyja realizacji projektów ekologicznych.

Przy szpitalu w Nowogródku zamontowano instalację z 40 kolektorów słonecznych i dwóch pomp, dzięki czemu placówka będzie miała zapewnioną przez cały rok ciepłą wodę. Projekt pozwoli szpitalowi oszczędzić ok. 7 tys. euro rocznie.W otwarciu unijnych projektów w Nowogródku uczestniczyli ambasadorowie Polski i Rumunii, a także zastępca ambasadora Włoch.

Polska Agencja Prasowa