Przed spotkaniem z KE rząd zwołuje okrągły stół ws. polityki klimatycznej

8 stycznia 2016, 10:00 Alert

(Wojciech Jakóbik)

Dnia 8 stycznia o 10.00 w Kancelarii Premiera Rady Ministrów ruszyło spotkanie Premier RP Beaty Szydło z najważniejszymi urzędnikami rządu odpowiedzialnymi za politykę klimatyczną oraz przedstawicielami przemysłu elektroenergetycznego i energochłonnego. Organizatorem spotkania jest sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański. Ma ono być elementem przygotowania kierunkowego stanowiska rządu polskiego w sprawie negocjacji nowej polityki klimatycznej przed spotkaniem z komisarzem Unii Europejskiej ds. klimatu i energii Miguelem Ariasem Canete zaplanowanym na 14-15 stycznia.

Z informacji BiznesAlert.pl wynika, że rząd będą reprezentowali także minister środowiska RP Jan Szyszko, minister energii RP Krzysztof Tchórzewski, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski i urzędnicy niższego szczebla z resortów spraw zagranicznych, środowiska oraz energii.

Na spotkanie zostali zaproszeni przez Premier RP przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Krajowej Izby Gospodarczej, Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, oraz EnergSys sp. z.o.o..

Polska nie godzi się na zbyt ambitną politykę klimatyczną po 2020 roku . Zapowiedziała także skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Europejską przyspieszenie terminu wdrożenia rezerwy stabilności rynkowej (Market Stability Reserve – MSR). Zamiast 2021 roku miałaby wejść w życie z początkiem 2019 roku.

MSR ma w założeniu czasowe wycofanie z rynku części „nadmiarowych” uprawnień do emisji CO2 z systemu handlu emisjami (Emission Trading Scheme – ETS). Powstała rezerwa ma pozwolić na manipulowanie cenami uprawnień, w celu zmotywowania inwestorów do zmniejszania emisji. Obecna cena jest zdaniem twórców reformy zbyt niska, by motywować do zmian. Polacy obawiają się negatywnego wpływu MSR na polską gospodarkę , szczególnie przemysł elektroenergetyczny (moce wytwórcze) i wysokoenergetyczny (np. przemysł cementowy). Z tego powodu krytykują przyspieszenie, które ma dodatkowo uderzać w plany inwestycyjne tych, którzy przygotowali się na wejście reformy w życie w 2021 roku.

Polska Agencja Prasowa poinformowała, że oprócz polityki klimatycznej, tematem spotkania z komisarzem Canete może być projekt Nord Stream 2 , krytykowany przez rząd RP i władze krajów Europy Środkowo-Wschodniej zaniepokojonych perspektywą jego realizacji.

Więcej: Unijny komisarz będzie rozmawiał w Warszawie o polityce klimatycznej i Nord Stream 2