Walne zgromadzenie Lotosu zgodziło się na fuzję z PKN Orlen

20 lipca 2022, 13:09 Alert

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos zgodziło się na połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego jej majątku na Orlen w zamian za akcje nowej emisji – poinformował prowadzący obrady Radosław Kwaśnicki.

Fuzja Orlen-Lotos

Za podjęciem uchwały o połączeniu oddano 150.784.838 głosów, co stanowi 98,9 procent obecnych na walnym zgromadzeniu. Zgodnie ze statutem Lotosu, do podjęcia uchwały wymagana była zgoda co najmniej 80 procent głosów uczestniczących w zgromadzeniu. W związku z połączeniem PKN Orlen wyemituje 198.738.864 akcji serii E. Zgodnie z przegłosowanym parytetem za jedną akcję Lotosu każdemu z jej posiadaczy zostanie przyznane 1,075 akcji emisji połączeniowej Orlenu.

We wtorek na połączenie Lotosu i PKN Orlen zgodził się rząd. W wyniku fuzji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Jak podano, połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W przyszłości, dzięki konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego, ma powstać koncern multienergetyczny, z wiodącą rolą PKN Orlen, który stanie się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej. Zgodę na połączenie muszą jeszcze wyrazić akcjonariusze PKN Orlen. Walne zgromadzenie płockiego koncernu w tej sprawie odbędzie się w czwartek, 21 lipca.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński

Obajtek odpowiada ministrom: Fuzja Orlen-Lotos wzmocni państwo