Organizacje ekologiczne chcą zakazu spalania węgla w Warszawie

8 maja 2019, 10:45 Alert
smog warszawa

Zakaz spalania węgla w gospodarstwach domowych postulują aktywiści Warszawy Bez Smogu, Smoga Wawerskiego i Warszawskiego Alarmu Smogowego. Wystosowali oni petycję do Rady m..st. Warszawy i radnych Sejmiku woj. mazowieckiego o wprowadzenie zakazu na terenie Warszawy od dnia 1 stycznia 2023 roku. Aktywiści proponują również, na wzór Poznania, wprowadzenie zakazu palenia w kominkach w dniach smogowych.

Zgodnie z uchwałą antysmogową na terenie województwa mazowieckiego już za niecałe cztery lata obowiązywać będzie zakaz użytkowania pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno. Dopuszczone do użycia będą jedynie kotły na węgiel i drewno ekoprojekt lub kotły gazowe czy pompy ciepła.

Swoją petycję aktywiści uzasadniają mi.in faktem, że nawet po wejściu z życie powyższych zakazów w Warszawie, jako jedynym mieście woj. mazowieckiego, wciąż występować będą przekroczenia dopuszczalnych stężeń rakotwórczego i mutagennego benzo(a)pirenu.

Zakaz spalania węgla i drewna obowiązywać będzie od 1 września w Krakowie. Podobne przepisy postuluje również prezydent Sosnowca, który zamierza zwrócić się do sejmiku z wnioskiem o wprowadzenie zakazu spalania węgla w tym mieście.

– Spalanie węgla i drewna jest główną przyczyną smogu w stolicy w sezonie grzewczym. Zmiana sposobu ogrzewania domów jednorodzinnych sprawi, że zimowe zanieczyszczenie powietrza w Warszawie znacząco się zmniejszy. Widać to w pomiarach WIOŚ na stacjach pomiarowych w warszawskich Włochach i Wawrze, gdzie po zakończeniu sezonu grzewczego powietrze wraca do normy. Zimą w dzielnicach domów jednorodzinnych w Warszawie powietrze często nie nadaje się do oddychania – mówi Monia Daniluk z Warszawy Bez Smogu.

Warszawa ma najdłuższą sieć ciepłowniczą w Unii Europejskiej pokrywającą 80% zapotrzebowania miasta na energię cieplną. Tam, gdzie nie dociera sieć ciepłownicza, istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć gazowa. Dodatkowo UM Warszawa zamierza przeznaczyć 300 mln zł do roku 2023 na przyłączanie mieszkańców do sieci ciepłowniczej i gazowej. W miejscach, w których sieć nie dociera, miasto zamierza dofinansować mieszkańcom instalacje OZE.

Dlatego styczeń 2023 r. to dobry moment na rezygnację ze stosowania węgla w stolicy i powód do zmian w uchwale antysmogowej.

Polski Alarm Smogowy