Wasiak: Polityka morska RP do roku 2020 ma zwiększyć zatrudnienie i udział sektora w PKB

11 czerwca 2015, 12:30 Infrastruktura
Dźwigi portowe
Dźwigi portowe

Dyskusja o perspektywach rozwoju branży morskiej, tak w Polsce, jak i na świecie, wymiana doświadczeń i wiedzy, to główny cel rozpoczynającej się III edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Największe wydarzenie branży morskiej w Polsce otworzyła minister Maria Wasiak. Resort reprezentowały także wiceministrowie Dorota Pyć i Iwona Wendel.

Zwracając się do zebranych, minister przedstawiła ostatnie działania rządu na rzecz rozwoju gospodarki morskiej w Polsce. Mówiła o prowadzonej przez resort działalności legislacyjnej i inwestycyjnej oraz przyjętej przez Radę Ministrów Polityce morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). M. Wasiak przybliżyła kierunki rozwoju polskiej gospodarki morskiej nakreślone w tym dokumencie.

– Polityka morska RP do roku 2020 jest dokumentem o charakterze strategicznym. Jej realizacja ma na celu zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej”   – dodała. – Jestem przekonana, że nakreślone priorytety polityki morskiej państwa do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., prace legislacyjne, w tym wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców, a także modernizacja infrastruktury stanowią solidną podstawę dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju krajowego sektora morskiego – podsumowała minister Maria Wasiak.
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju