Wasiak: Polska i Niemcy dobrze współpracują w sektorze transportowym

28 kwietnia 2015, 12:37 Infrastruktura
tory

Jak czytamy na portalu rynek-kolejowy.pl, w ramach odbywających się 27 kwietnia 2015 r. w Warszawie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak spotkała się z federalnym ministrem transportu i infrastruktury cyfrowej Alexandrem Dobrindtem. Tematem rozmów były m.in. IV pakiet kolejowy oraz połączenia kolejowe między Polską a Brandenburgią. Delegacjom biorącym udział w trzynastych polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych przewodniczyły: premier Ewa Kopacz i kanclerz Angela Merkel.

– Polska jest otwarta na dyskusję na temat IV pakietu kolejowego – powiedziała cytowana przez portal minister Maria Wasiak. Jak dodała, w ostatnich miesiącach osiągnięto postępy w rozmowach na ten temat.

Portal pisze, że pakiet opiera się na dwóch filarach: technicznym i politycznym. W ramach pierwszego z nich istotne jest ustalenie podziału kompetencji między Europejską Agencją Kolejową (ERA) a krajowymi władzami bezpieczeństwa (NSA). W odniesieniu do filaru politycznego minister Maria Wasiak podkreśliła, że istotne są ostatnie propozycje przedstawione przez prezydencję łotewską. Pojawiły się w nich rozwiązania w zakresie nieobligatoryjnego dostępu do taboru, czy też uwzględnienia regionów w definicji władzy lokalnej. Minister Wasiak zauważyła także, że regulacje IV pakietu kolejowego powinny uwzględniać nie tylko połączenia dalekobieżne, ale również zintegrowanie transportu kolejowego z transportem miejskim, co jest ważne w kontekście rozwoju systemów transportowych.

– Pozytywnie oceniamy współpracę między Polską i Niemcami na podstawie podpisanych umów międzynarodowych w zakresie transportu kolejowego – poinformowała cytowana minister Wasiak. Zaproponowała również, by w zakresie połączeń kolejowych między Polską a Niemcami opracowana została wspólna koncepcja ich rozwoju. Byłoby to możliwe np. w formie dwustronnego porozumienia. Jak wskazał minister Alexander Dobrindt, współpraca taka powinna być rozwijana np. przy połączeniach kolejowych między Wrocławiem a Dreznem. Ustalono, że rekomendacje w tym zakresie zostaną przygotowane w najbliższym czasie.

Źródło: Rynek-kolejowy.pl