Wasiak: Strategia transportu kolejowego

18 lutego 2014, 14:31 Infrastruktura
Maria Wasiak

– Dla rozwoju branży kolejowych przewozów towarowych najważniejsza jest jakość i koszty transportu. Z tym nikt nie dyskutuje. Dla branży istotną zmianą, która może przyczynić się do jej rozwoju była decyzja PKP PLK obniżki o 20 proc. stawki za dostęp do infrastruktury dla operatorów kolejowych – twierdzi Maria Wasiak, członek zarządu Grupy PKP SA.

Podkreśla ona, że jednak wciąż poważny problem stanowi niska prędkość handlowa osiągana na polskich torach przez przewoźników towarowych, która pozostaje wciąż dwa razy niższa od średniej w państwach Unii Europejskiej.

– I to decyduje, że nie jesteśmy zadowoleni z obecnej sytuacji – podkreśla Wasiak. – Niezwykle istotne może okazać się czy środki przeznaczane na modernizację szlaków kolejowych są należycie wykorzystywane oraz czy po zakończeniu tych inwestycji faktycznie zwiększy się prędkość osiągana przez przewoźników.

Członek zarządu Grupy PKP SA zauważa, że w najwyżej rozwiniętych krajach UE udziały samochodów jako środka transportu nie są tak wysokie, jak u nas. Zaś ich posiadanie nie stanowi przy tym miary sukcesu życiowego.

– W Polsce wyzwaniem jest polepszenie jakości usług transportu publicznego – mówi dalej Wasiak. – Skłania to do lepszego wykorzystywania inwestycji w nowy tabor i infrastrukturę. Zainwestowanie w tabor stanowi szansę zwłaszcza dla przewozów pasażerskich. Niestety planowane inwestycje infrastrukturalne ujawniają przykłady nie najlepszego wykorzystywania dostępnych środków.

Zdaniem Wasiak przesłanki „prestiżowe” nie powinny w ogóle mieć miejsca (lotnisko czy autostrada nie może się pojawić w każdej gminie) – liczyć się powinna przede wszystkim efektywność inwestowania w infrastrukturę. Potrzebna byłaby lepsza koordynacja działań władz centralnych, które podejmowałyby decyzje o takich inwestycjach.

– Dobra jakość transportu: tory czy lotnisko przyciągają inwestycje, ale ich nie tworzą – podkreśla na zakończenie Wasiak. W jej opinii mimo powodów do narzekań znajdujemy się na dobrej drodze, by szanse rozwoju transportu kolejowego móc dobrze wykorzystać.