font_preload
PL / EN
Energetyka Ropa 8 września, 2016 godz. 9:00   
REDAKCJA

Wasilewski: PERN usprawnia zarządzanie (ROZMOWA)

Naftoport PERN

ROZMOWA

Igor Wasilewski

Prezes Zarządu PERN S.A.

BiznesAlert.pl: Co jest najważniejsze w nowej strategii Grupy PERN?

Igor Wasilewski: Nowa strategia zmierza do przeobrażenia PERN w nowoczesną firmę usługową, która będzie w pełni odpowiadać na wyzwania jakie ją czekają w przyszłości oraz spełniać wysokie standardy technologiczne, organizacyjne, informatyczne, a tym samym pewniej niż kiedykolwiek gwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju i zajmować ważne miejsce w rozwoju polskiej gospodarki. Takie cele może zrealizować tylko aktywna, sprawna i ambitna drużyna złożona z pracowników i menadżerów firmy.

Czyli spółkę czekają zmiany…

Są konieczne. Wynikają przede wszystkim z niezbędnych dostosowań do coraz bardziej wymagającego otoczenia. Po prostu klienci stawiają wysokie wymagania w zakresie ciągłego zmniejszenia kosztów usług oraz poprawy jakości obsługi. Oczekują szybszej reakcji na swoje potrzeby oraz wszechstronnej współpracy.

Czy potrzebna będzie reorganizacja?

Chcemy po prostu spłaszczyć i uprościć strukturę, zmniejszyć liczbę jednostek i komórek organizacyjnych, a tym samym – stanowisk dyrektorskich i kierowniczych. Poszczególne komórki będą ściśle odpowiedzialne za realizację strategii i roczne wyniki firmy. W konsekwencji poprawi się efektywność procesów oraz uwolnione zostaną zasoby, które mogą być wykorzystane w innych obszarach organizacji.

Czy nadrzędnym celem strategicznym pozostaje bezpieczeństwo dostaw?

Tak, pod tym kątem była przygotowywana strategia Grupy Kapitałowej. Inwestycje w pojemności magazynowe w Gdańsku, zwiększanie elastyczności transportu i przeładunku, większa przepustowość systemu rurociągów czy większy nacisk na wykorzystanie technologii informatycznych – wszystko to ma zwiększyć niezawodność dostaw ropy naftowej – niezależnie od kierunku dostaw.  Pamiętajmy jednak, że aby wywiązać się w pełni z tego zobowiązania GK PERN musi stać się silnym, nowoczesnym podmiotem na rynku logistyki ropy naftowej i paliw.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik