Waszczykowski: Grupa Wyszehradzka, Bałtowie i Nordowie razem o bezpieczeństwie

31 maja 2017, 07:45 Bezpieczeństwo

– Powody, dla których Polska i Szwecja uruchomiły cztery lata temu spotkania w gronie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, nordyckich i bałtyckich, pozostają aktualne – podkreślił minister Witold Waszczykowski, otwierając spotkanie w Sopocie.

Głównymi tematami piątego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, nordyckich i bałtyckich (format V4-NB8) w Sopocie były problematyka bezpieczeństwa, polityka wschodnia, przyszłość Unii Europejskiej oraz regionalne projekty energetyczne i transportowe. – Kraje Europy Środkowej i Północnej symbolizują sukces gospodarczy, dynamiczny i odpowiedzialny rozwój, ale także dzielą wiele wyzwań w sferze bezpieczeństwa w obliczu niepokojącego rozwoju sytuacji w naszym najbliższym sąsiedztwie – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Uczestnicy spotkania, odbywającego się już po raz drugi w Polsce, zgodzili się, że podobnie oceniają szereg spraw ważnych dla regionu i wyrazili swą gotowość do dalszego pogłębiania współpracy w tym gronie. Ministrowie podkreślili potrzebę działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz konstruktywnego rozwoju stosunków z sąsiadami, przy jednoczesnym, wyraźnym zaznaczeniu, że państwa formatu oczekują od partnerów szacunku dla prawa międzynarodowego i poszanowania dla nienaruszalności granic. – Pojawiają się nowe zagrożenia, podczas gdy stare, konwencjonalne nie zniknęły. Polska liczy na stałą, bliską współpracę z państwami Grupy Wyszehradzkiej, nordyckimi i bałtyckimi w tym i innych tematach – zaznaczył minister Waszczykowski.

– Rozmawialiśmy o Brexicie, migracjach, reformie UE. Poświeciliśmy też uwagę międzynarodowym projektom infrastrukturalnym i transportowym – mówił szef polskiej dyplomacji. Ministrowie docenili także rolę regionalnych projektów energetycznych i transportowych dla dalszego zbliżenia państw i społeczeństw Europy Środkowej i Północnej. Zgodzili się również, że w obliczu kryzysu UE należy współdziałać w celu wzmocnienia Wspólnoty i lepszego jej przygotowania do wyzwań przed nią stojących.

Spotkanie poprzedzone było naradą koordynacyjną szefów delegacji państw Grupy Wyszehradzkiej, podczas której omówiono najbliższe planowane wydarzenia w ramach Grupy z udziałem premierów V4. Minister spraw zagranicznych Węgier przekazał także informacje na temat spotkań, które prezydencja węgierska Grupy planuje zorganizować w lipcu br.

W Sopocie minister Witold Waszczykowski przeprowadził ponadto rozmowę dwustronną ze współgospodarzem spotkania, ministrem spraw zagranicznych Królestwa Norwegii Børge Brende. Szefowie polskiej i norweskiej dyplomacji omówili sprawy dwustronne, w tym współpracę energetyczną.

Szef polskiego MSZ odbył także konsultacje dwustronne z ministrem spraw zagranicznych Finlandii Timo Soinim. Ministrowie rozmawiali o współpracy w zakresie polityki wschodniej i bezpieczeństwa, podkreślili również wolę kontynuowania zainicjowanej w grudniu 2011 roku wzmocnionej współpracy polsko-fińskiej. Mówili ponadto o znaczeniu współpracy regionalnej w kontekście kończącego się polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej i przewodnictwa Finlandii w Radzie Arktycznej oraz intensywnego dialogu w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego, Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego czy HELCOM.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych