Polska poruszy temat wojny na Ukrainie na radzie OBWE

4 grudnia 2015, 08:45 Alert
Witold Waszczykowski

(Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Sytuacja we wschodniej Ukrainie, kwestie migracji, a także wyzwania na arenie międzynarodowej są głównymi tematami XXII Sesji Rady Ministerialnej OBWE, która odbywa się w dniach 3 – 4 grudnia br. Belgradzie. Polskiej delegacji przewodniczy minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

W trakcie Rady Ministerialnej szefowie dyplomacji państw członkowskich OBWE mają przyjąć decyzje i deklaracje dotyczące wszystkich wymiarów działalności Organizacji zarówno z zakresu polityczno-militarnego, ekonomicznego, a także praw człowieka. Jedną z najważniejszych kwestii będzie dyskusja na temat konfliktu na Ukrainie, w tym dalsze zaangażowanie OBWE w jego rozwiązanie.

Dla delegacji polskiej Rada Ministerialna w Belgradzie będzie stanowić okazję do podkreślenia konieczności rozwiązania kryzysu we wschodniej Ukrainie z pełnym poszanowaniem jej integralności terytorialnej i suwerenności. Szef polskiej delegacji przypomni także o obowiązku przestrzegania fundamentalnych zasad i norm OBWE jako warunku odbudowy zaufania i współpracy na naszym kontynencie.

Rada Ministerialna jest głównym organem decyzyjnym i zarządzającym OBWE. Jej coroczne posiedzenia z udziałem ministrów spraw zagranicznych i ponad 70 delegacji państw-uczestników, państw partnerskich i organizacji międzynarodowych są okazją do przeglądu i oceny działalności OBWE w roku poprzednim oraz prezentacji stanowisk krajowych w kwestiach bezpieczeństwa.