Innowacje dla węgla: zgazowanie i wodór

20 lipca 2018, 06:45

Resort energii liczy, że projekt zgazowania węgla na potrzeby przyszłej elektrowni przy kopalni Bogdanka będzie miał charakter pilotażowy w UE; ministerstwo wspiera też badania służące wykorzystaniu gazu koksowego do produkcji wodoru – podał minister Krzysztof Tchórzewski.

Krzysztof Tchórzewski, fot. Ministerstwo Energii

Elektrownia ze zgazowaniem węgla

Szef resortu energii uczestniczył w czwartek w posiedzeniu nadzwyczajnej sejmowej Podkomisji do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej, poświęconym czystym technologiom węglowym w kontekście europejskiej polityki energetycznej.

Mówiąc o polskich projektach w tym zakresie Tchórzewski przywołał m.in. rozważany przez kopalnię Bogdanka i grupę Enea projekt budowy bloku gazowego o mocy 500 MW, zasilanego gazem uzyskanym w procesie zgazowania węgla z Bogdanki. Jak mówił minister, na świecie nie ma jeszcze tego typu bloku o takiej mocy – największy, 200-megawatowy, działa w Japonii. Pilotaż w Polsce byłby innowacją na skalę europejską.

„Nadal prowadzimy projekt elektrowni z gazu pochodzącego ze zgazowanego węgla przy kopalni Bogdanka (…). Obecnie eksperci nie są w stanie dokładnie dookreślić jego rentowności. W tej chwili idziemy w tym kierunku, aby Komisja (Europejska – PAP) zgodziła się na to, aby to przedsięwzięcie było uznane za pilotaż” – powiedział minister.

Tchórzewski przypomniał, że zagłębie lubelskie to teren z największymi zasobami węgla, stąd myślenie o elektrowni zasilanej pochodzącej z węgla gazem może służyć wydłużeniu żywotności i funkcjonowania górnictwa na tym obszarze.

„To jest poszukiwanie możliwości dłuższego stosowania węgla; robimy pilotaż – to nie znaczy, że to będzie nierentowne, bo to są rozwiązania praktycznie do tej pory nie stosowane. Myślę, że jest to jakaś droga i ta próba powinna mieć miejsce. Nie mam przekonania, że to będzie całkiem nierentowne, bo zmieniają się ceny energii, zmieniają się w tej dziedzinie koszty (…)” – mówił minister energii.

Zaznaczył, że przyszłość projektu w Bogdance nie jest jeszcze przesądzona. „Nie nie można jednoznacznie powiedzieć, że +nie+. Myśmy nie powiedzieli na 100 procent +tak+, ale właśnie prowadzimy rozmowy z Japończykami – jeżeli oni zdecydują się na to, żeby w granicach 50 proc. uczestniczyć w ramach tego eksperymentu, to prawdopodobnie się na to zdecydujemy” – zadeklarował Tchórzewski.
Budowę instalacji zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC) analizują zarówno Bogdanka, jak i grupa energetyczna Enea, do której należy podlubelska kopalnia. Projekt jest jednym z dwóch rozważanych w Polsce projektów zgazowania, a przy tym na razie jedynym, w którym gaz uzyskany z węgla miałby posłużyć do produkcji energii. Drugi projekt, analizowany przez Grupę Azoty i Tauron, dotyczy ewentualnego zgazowania węgla w pierwszym etapie na potrzeby produkcji chemicznej – amoniaku i metanolu.

Gaz koksowy w wodór

Jak poinformował w czwartek posłów minister Tchórzewski, zaawansowane są także badania nad wykorzystaniem gazu koksowego do produkcji wodoru, który można wykorzystać np. w niskoemisyjnym transporcie. Prowadzi je Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, z udziałem Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

„Ze wstępnej analizy wynika, że jest możliwe, iż wodór z polskich koksowni mógłby zaspokoić zapotrzebowanie dla ok. 300 tys. samochodów rocznie. To jest niebagatelna ilość, i to jest dużą zachętą, żeby te prace kontynuować. Mocno poparłem to, aby iść w tym kierunku i spróbować to osiągnąć” – powiedział szef resortu energii.

Mówiąc o innowacjach związanych z górnictwem i energetyką Tchórzewski przywołał także czwartkową prezentację Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która zaprezentowała wstępny kompleksowy projekt zagospodarowania terenów likwidowanej kopalni Krupiński w Suszcu, gdzie mają być ulokowane liczne przedsięwzięcia z zakresu m.in. zielonej energetyki i innowacyjnych technologii.

W zaprezentowanym w czwartek w Warszawie projekcie zagospodarowania terenów po kopalni Krupiński znalazły się m.in. przedsięwzięcia z sektora nowoczesnego przemysłu, w tym motoryzacyjnego, napędy wodorowe, elektrownia szczytowo-pompowa oraz zasilane zieloną energią mieszkania. Równocześnie z prezentacją programu JSW Innowacje – spółka córka Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Spółka Restrukturyzacji Kopalń i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powołały spółkę celową do zarządzania projektem. W czwartek podpisano też szereg listów intencyjnych, dotyczących przyszłych inwestycji na terenie po Krupińskim.

Polska Agencja Prasowa