Węglokoks wygrał spór ws. Huty Pokój

25 lipca 2017, 15:15 Alert
Sąd

Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił powództwo chorzowskiej spółki Euro-Grupa, która kwestionowała podwyższenie kapitału zakładowego Huty Pokój o 7,2 mln zł, dzięki czemu większościowym akcjonariuszem huty została grupa katowickiego Węglokoksu. Orzeczenie jest prawomocne.

Informację o poniedziałkowym orzeczeniu podał we wtorek Węglokoks, który jest większościowym akcjonariuszem Huty Pokój w Rudzie Śląskiej poprzez akcje własne i akcje Huty Łabędy – innej hutniczej spółki z grupy Węglokoksu.

„Ta decyzja pozwala nam utrzymać kontrolę nad Hutą Pokój, a tym samym zabezpiecza zainwestowane w tę spółkę środki. Można powiedzieć, że jest milowym krokiem w kierunku konsolidacji i optymalizacji spółek hutniczych działających w ramach grupy kapitałowej Węglokoks. To jeden z elementów porządkowania pionu hutniczego grupy” – skomentował we wtorek wiceprezes Węglokoksu ds. grupy kapitałowej Krzysztof Mikuła.

Przedstawiciele Węglokoksu przypominają, że jakiekolwiek inwestycje i pomoc właścicielska w rudzkiej hucie były wstrzymywane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd. „Gdyby sąd postanowił inaczej, doszłoby do powrotu władz wybieranych przez spółkę Euro-Grupa i utraty państwowej kontroli nad majątkiem o ogromnej wartości” – czytamy w komunikacie Węglokoksu.

Spór o podwyższenie kapitału zakładowego Huty Pokój trwał od 2015 r. Euro-Grupa zaskarżyła wówczas decyzję walnego zgromadzenia Huty Pokój o podwyższeniu kapitału poprzez emisję nowych akcji i ich objęciu w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Huty Łabędy w Gliwicach, z grupy Węglokoksu. Gliwicka huta objęła wówczas 35,09 proc. akcji Huty Pokój. Łącznie Huta Łabędy i Węglokoks posiadają większościowy pakiet akcji rudzkiej huty (51,65 proc.).

W apelacji katowicki sąd nie podzielił żadnego z 22 zarzutów apelacyjnych podnoszonych przez Euro-Grupę. Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, dający grupie Węglokoksu większościowy pakiet akcji Huty Pokój.

Hutnictwo jest jednym z kilku filarów działalności grupy katowickiego Węglokoksu, obok górnictwa, energetyki i logistyki. Spółka należąca do Węglokoksu czeka na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację z przejętą od syndyka Walcownią Blach Batory w Chorzowie. Docelowo, po wznowieniu produkcji, ona także ma stać się częścią pionu hutniczego Węglokoksu.