Wiceminister Jankowski z wizytą na Ukrainie

6 lipca 2015, 15:15 Alert
min_jaknkowski_ukraina.640×300

(Ministerstwo Obrony Narodowej)

W dniach 1-2 lipca z roboczą wizytą w Kijowie przebywał podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski.

W trakcie spotkania z zastępcą ministra obrony Ukrainy Jurijem Husievem dokonano przeglądu najważniejszych obszarów współpracy obu resortów.

Maciej Jankowski i Jurij Husiev podpisali list intencyjny powołujący polsko-ukraińską grupę roboczą ds. reformy systemu zabezpieczenia medycznego SZ Ukrainy i uzgodnili harmonogram jej działalności.

Wiceminister Jankowski odwiedził także Wojskowe Kliniczne Centrum SZ Ukrainy w Irpinie, gdzie są leczeni i rehabilitowani ranni i poszkodowani w wyniku działań na wschodzie kraju.