font_preload
PL / EN
Alert 17 września, 2018 godz. 14:45   
REDAKCJA

Wielka Brytania i USA zacieśniają współpracę w dziedzinie badań jądrowych

PENTAX Image Elektrownia jądrowa

W ramach planu działania podpisanego przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone brytyjskie laboratorium National Nuclear Laboratory (NNL) będzie współpracować w dziedzinie energii jądrowej z ośrodkiem Oak Ridge National Laboratory (ORNL) należącym do amerykańskiego Departamentu Energii (DOE).

Zgodnie z zawartym porozumieniem ramowym (MoU) – które ma na celu podniesienie kompetencji i zdolności obu ośrodków – NNL i ORNL będą współpracować przy projektach jądrowych poprzez wymianę poglądów i personelu oraz podczas wspólnych warsztatów. Zakres współpracy będzie obejmować opracowywanie narzędzi modelowania i symulacji dla zaawansowanych reaktorów jądrowych, rozwój koncepcji paliwa o zwiększonej odporności na awarie (accident-tolerant fuel – ATF), rozwój nowoczesnych technik zarządzania wypalonym paliwem oraz produkcję izotopów do zastosowania w badaniach przestrzeni kosmicznej, medycynie i przemyśle. Umowa będzie obowiązywać przez trzy lata.

NNL znane jest z badań nad paliwem jądrowym Nuclear Fuels Centre of Excellence oraz wysokich możliwości obliczeniowych. Ponadto laboratorium opracowało narzędzia analityczne w tym program Orion – do modelowania cyklu paliwowego i Enigma – do badania wydajności paliwa. Zdolności nuklearne w ORNL obejmują podobne dziedziny, w tym uznany na całym świecie program Scale i inne narzędzia analityczne, opracowane przez Consortium for Advanced Simulation of Light Water Reactors.

Umowę pomiędzy NNL i ORNL ogłoszono podczas tzw. okrągłego stołu ds. jądrowych UK-US Nuclear Round Table, który w ubiegłym tygodniu odbył się w ambasadzie brytyjskiej w Waszyngtonie.
W trakcie obrad w dniu 13 września biuro ds. energii jądrowej DOE ogłosiło, że zakończono opracowywanie planu działania w dziedzinie energii jądrowej i został on podpisany przez US Department of Energy (DOE) i UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS). Celem tego planu jest zapewnienie udziału energii jądrowej w strategicznych zasobach energetycznych obu państw, wypełnienie zobowiązań klimatycznych oraz celów bezpieczeństwa jądrowego i nieproliferacji broni jądrowej. Ma on ułatwić prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie zaawansowanych technologii jądrowych dla cywilnej energetyki jądrowej pomiędzy dwoma krajami.

Nowy plan działania będzie uzupełniać, a nie zastępować istniejące mechanizmy współpracy wypracowane między uniwersytetami, laboratoriami i przemysłem USA i Wielkiej Brytanii.

W czerwcu BEIS ogłosił, że Wielka Brytania podpisała nowe jądrowe porozumienie o współpracy z USA, pierwsze z serii nowych umów międzynarodowych, zapewniających nieprzerwaną współpracę i handel po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w marcu przyszłego roku.

World Nuclear News/CIRE.PL