Wilmańska: Nasz system funduszy ekologicznych jest unikalny w skali światowej

15 listopada 2013, 10:30 Energetyka
fot. Darek Iwanskiwww.iwanski.com.pld.iwanski@interia.pl+48 601 362 305

Podsekretarz stanu w MŚ Aneta Wilmańska wzięła udział w konferencji Creating Sustainable National and Local Level Financing Models for Climate Change Adaptation and Environment, towarzyszącej Szczytowi Klimatycznemu.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o modelach finansowania ochrony środowiska, a w szczególnosci o systemowych rozwiązaniach zaangażowania władz lokalnych i państwowych w działania zapobiegające zmianom klimatu. Zastanawiano się jak ułatwić przepływ funduszy i usprawnić korzystanie z mechanizmów gwarantujących środki na adaptację do zmian klimatycznych.

Przedstawiony został polski system finansowania ochrony środowiska – zarówno w aspekcie historycznym, jak i obecnych działań, a także oenzetowski mechanizm LoCal (Local Climate Adaptive Living Facility).

Minister Aneta Wilmańska: – Polski system funduszy ekologicznych stanowi unikalny w skali światowej mechanizm, zarówno pod względem rozmiarów, jak i form działaniaSystem ten zyskał międzynarodowe uznanie, w tym Komisji Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Banku Światowego. W nadchodzących latach, obok tradycyjnie prowadzonych dotychczas działań proekologicznych, istotnie na znaczeniu powinna zyskać również problematyka zmian klimatu, przede wszystkim ze względu na wielowymiarowy i globalny charakter tego zagadnienia.

W swoim wystąpieniu minister Wilmańska podkreslała również znaczenie zasady zrównoważonego rozwoju dla konstruowania systemu finansowania oraz określania ram prawnych działań prośrodowiskowych: – Zasada zrównoważonego rozwoju stała się jedną z fundamentalnych norm funkcjonowania państwa polskiego – znalazła odzwierciedlenie w Konstytucji RP. Władze zostały zobligowane do ochrony środowiska, a także do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, organizacji międzynarodowych i agencji zagranicznych.