WindEurope wzywa Brukselę do zajęcia się ustawą antywiatrakową

2 czerwca 2016, 11:00 Alert

(Gramwzielone.pl)

Wiatrak

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, europejskie stowarzyszenie branży wiatrowej WindEurope (funkcjonujące wcześniej pod nazwą European Wind Energy Association – EWEA) wskazuje na niezgodność przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawy o inwestycjach wiatrowych z prawem unijnym i wzywa Komisję Europejską, aby przyjrzała się tej ustawie.

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, nazywaną przez branżę wiatrową ustawą antywiatrakową. Zdaniem przedstawicieli rynku wiatrowego w Polsce ta ustawa zablokuje możliwość budowy w naszym kraju kolejnych farm wiatrowych ze względu na wprowadzenie w praktyce niemożliwego do spełnienia kryterium minimalnej odległości wiatraków od zabudowań mieszkalnych i obszarów chronionych, odpowiadającej 10-krotnej wysokości elektrowni wiatrowych – czyli około 2 km.

Ponadto, ustawa antywiatrakowa wprowadza dodatkowe obciążenia finansowe na właścicieli farm wiatrowych, które do tej pory powstały w naszym kraju, co uderzy w efekt ekonomiczny takich inwestycji.

Europejskie stowarzyszenie wiatrowe WindEurope ocenia, że ustawa antywiatrakowa narusza unijną dyrektywę o odnawialnych źródłach energii. Na ten fakt wskazało zresztą wcześniej nawet polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi m.in. o artykuł 13 dyrektywy o OZE, który wskazuje, że wprowadzane przez państwa UE regulacje dla krajowych rynków źródeł odnawialnych muszą być adekwatne i konieczne.

Zdaniem Gilesa Dicksona, szefa WindEurope, polska ustawa stoi natomiast w sprzeczności z prawem UE, wprowadzając nieadekwatne i uderzające w inwestorów mechanizmy, co doprowadzi do paraliżu rynku wiatrowego w Polsce.

Ustawa antywiatrakowa będzie w najbliższych dniach przedmiotem prac Senatu, a o losie poprawek wprowadzonych przez senatorów zdecyduje Sejm. Biorąc pod uwagę układ sił w parlamencie zdominowanym przez PiS, który jest autorem tej ustawy, wpisane do niej regulacje powinny szybko zostać przyjęte przez posłów i zyskać podpis prezydenta. Wpisane do ustawy vacatio legis wynosi zaledwie 14 dni.