WISE: dzięki tańszej energii w 2015 roku gospodarstwa domowe zaoszczędziły ok. 3,7 mld zł

21 stycznia 2016, 14:00 Alert
licznik

(WISE/CIRE)
Ceny energii w grudniu najniższe od 5 lat. Kolejna runda przecen na stacjach paliw. Dzięki spadkowi cen energii w 2015 r. gospodarstwa domowe zaoszczędziły ok. 3,7 mld złotych.

Zgodnie z oczekiwaniami, listopadowe odbicie cen energii okazało się krótkotrwałe. W grudniu obniżyły się one o 0,9% względem poprzedniego miesiąca (spadek o 4,4% rok do roku) i były najniższe od pięciu lat. 2015 rok okazał się więc korzystny dla konsumentów energii: pomimo wzrostu trwającego od marca do lipca, przeciętna cena energii nie przekroczyła ani razu poziomu odnotowanego w grudniu 2014 r. Według szacunków WISE oznacza to, że roczne oszczędności gospodarstw domowych z tego tytułu wyniosły ok. 3,7 mld złotych.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, zmiany cen paliw transportowych były dominującym czynnikiem wpływającym na średnie ceny nośników energii w Polsce. Spadki cen na stacjach paliw – będące następstwem kolejnego załamania na globalnym rynku ropy – wyniosły w grudniu 2,5%. Ostatni raz paliwa były tak tanie na początku 2010 roku. Grudniowe spadki cen ropy naftowej powinny się przełożyć na utrzymanie presji na spadek cen paliw, chociaż będzie ona łagodzona przez osłabienie złotego.

Grudzień był ostatnim miesiącem obowiązywania starych taryf na energię elektryczną oraz gaz dla gospodarstw domowych. Ceny energii elektrycznej pozostały niezmienne, natomiast gazu – spadły o 0,1%. W kolejnym miesiącu nastąpi ich spadek wynikający z wejścia w życie nowych, niższych taryf.

Ostatni miesiąc 2015 roku przyniósł również koniec sezonowej presji na wzrost cen opału, co w połączeniu z długoterminowym trendem rynkowym przełożyło na ich spadek o 0,1%. Ceny ciepła sieciowego nieznacznie wzrosły (0,1% miesiąc do miesiąca).

Wkład cen energii w zmiany cen konsumpcyjnych pozostaje ujemny i wynosi -0,7 p.p. W 2015 r. były one kluczowym czynnikiem odpowiadającym za utrzymywanie się deflacji w Polsce. Gdyby ceny energii dla gospodarstw domowych pozostały na poziomie z grudnia 2014, to średnie ceny konsumpcyjne wzrosłyby przez rok o 0,2%, w rzeczywistości spadły jednak o 0,5%. Ceny energii w całej Unii Europejskiej spadły w grudniu o 1,6% względem listopada i były niższe o 5,6% niż rok temu. Podobnie jak miesiąc temu, spadek cen w Polsce okazał się wolniejszy od średniej unijnej. Duży spadek cen – 2,8% względem listopada  i 6,6% rok do roku – odnotowano natomiast w Niemczech. Grudniowe spadki cen nośników energii miały też miejsce we Francji (-1,2%) i we Włoszech (-0,5%)