Wittman: Współpraca operatorów EŚW na rzecz rozbudowy infrastruktury gazowej

21 maja 2014, 11:34 Energetyka

GAZ-SYSTEM S.A. wspólnie z Operatorami Systemów Przesyłowych z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) publikują Regionalny Plan Inwestycyjny 2014-2023.

GAZ-SYSTEM S.A. przygotował wraz z Operatorami Systemów Przesyłowych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej drugą edycję Regionalnego Planu Inwestycyjnego (CEE GRIP), zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 (art. 12). CEE GRIP 2014-2023 jest publikowany w celu konsultacji z uczestnikami rynku.

Celem raportu jest przekazanie informacji na temat rozwoju infrastruktury gazowej w regionie oraz promocja transparentności poprzez dostarczenie aktualnych informacji na temat obecnie istniejącej infrastruktury gazowej oraz projektów inwestycyjnych planowanych do zrealizowania w trakcie najbliższej dekady. CEE GRIP ma ponadto na celu wymianę informacji, które mogą wesprzeć proces podejmowania decyzji inwestycyjnych poszczególnych projektów.

W CEE GRIP zawarte zostały szczegółowe analizy bezpieczeństwa dostaw i integracji rynkowej na poziomie regionalnym. W tym celu poddano analizie dane dotyczące popytu, podaży i przepustowości infrastruktury, co pozwoliło na określenie aktualnych i przyszłych potrzeb inwestycyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. CEE GRIP przeanalizowano również szersze aspekty związane z rynkiem gazu ziemnego, takie jak scenariusze dostaw.

Prace nad CEE GRIP były koordynowane wspólnie przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz austriackiego operatora, spółkę BOG GmbH.

Publikując CEE GRIP 2014-2023 zapewniamy dostęp do szczegółowej analizy infrastruktury przesyłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wskazując na wysoki potencjał regionu pod względem przesyłu paliwa gazowego do klientów w regionie oraz jako korytarza tranzytowego dla dostaw gazu w Europie Zachodniej i Południowej. Dzięki wprowadzeniu wielu udoskonaleń oraz biorąc pod uwagę opinie uczestników rynku na temat pierwszej edycji CEE GRIP, przekazujemy na ręce zainteresowanych stronne cenne źródło informacji na temat rynku gazu – mówią Edwin Kaufmann i Stefan Königshofer, Dyrektorzy Zarządzający BOG GmbH.

– Publikacja CEE GRIP jest przykładem pomyślnej współpracy pomiędzy Operatorami Systemów Przesyłowych z Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy przekonani, że raport okaże się cennym źródłem informacji dla zainteresowanych stron i będzie wspierać planowanie i realizację inwestycji w celu rozbudowy infrastruktury gazu ziemnego w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tak aby możliwe było utworzenie elastycznego i zdywersyfikowanego rynku gazu – zaznacza Rafał Wittmann, Dyrektor Pionu Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. oraz członek Zarządu ENTSOG (European Network for Transmission System Operators for Gas).

CEE GRIP 2014-2023, wraz z aneksami, jest dostępny na stronie internetowej ENTSOG oraz Operatorów Systemów Przesyłowych z regionu CEE.

***

W opracowanie Regionalnego Planu Inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej zaangażowanych było 18 OSP operatorów systemu przesyłowego z 10 państw: BOG GmbH, TAG GmbH, GAS CONNECT AUSTRIA GmbH (Austria), Bulgartransgaz EAD (Bułgaria), Plinacro d.o.o. (Chorwacja), NET4GAS, s.r.o. (Czechy), Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, terranets bw GmbH (Niemcy), GAZ-SYSTEM S.A. (Polska), Transgaz SA. (Rumunia), PLINOVODI d.o.o. (Słowenia), eustream, a.s. (Słowacja), FGSZ Ltd. (Węgry).