font_preload
PL / EN
Alert 21 września, 2018 godz. 11:15   
REDAKCJA

Liderzy atomistyki wzywają do zdecydowanych działań w sprawie zmian klimatu

Elektrownia atomowa Doel

Światowe Stowarzyszenie Energii Atomowej (World Nuclear Association – WNA) wzywa ONZ i przemysł jądrowy, do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz czystej energii. „Moja cierpliwość się kończy” – mówi szefowa organizacji, Agneta Rising, „Chcę większej aktywności i chcę, aby energia jądrowa była częścią rozwiązania tego problemu, ponieważ wiemy, że nie będzie w przyszłości zrównoważonej energii bez energii jądrowej”.

Dyrektor Rising wypowiedziała te słowa podczas forum naukowego Scientific Forum, publicznej konferencji odbywającej się w centrum kongresowym Vienna International Centre w trakcie trwania 62 Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Rising dodała, że jest rozczarowana faktem, iż 10 września na forum Zgromadzenia Ogólnego Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał państwa świata do podjęcia zdecydowanych działań, aby uniknąć konsekwencji gwałtownie postępujących zmian klimatu, ale „nie udało mu się uznać energii jądrowej, jako istotnego elementu niezbędnego do osiągnięcia tego celu”.

Powtórzyła również wypowiedź dyrektora wykonawczego International Energy Agency Fatiha Birola, który na dziewiątym posiedzeniu ministerialnym w sprawie czystej energii Clean Energy Ministerial w Kopenhadze w maju br. stwierdził, że „nie będzie w przyszłości zrównoważonej energii bez energii jądrowej”. Rising powiedziała: „wiemy, co musimy zrobić, ale wciąż jedynie mówimy i nie podejmujemy żadnych działań”. Żaden kraj na świecie nie zmniejszył emisyjności bez energii jądrowej – podkreśliła dyrektor Rising, dodając, że innowacje technologiczne i rozwój naukowy są ważne, ale konieczne jest również użycie tych środków, które obecnie są już dostępne.

W obliczu globalnych wyzwań, ważne jest użycie na szeroką skalę wszystkich możliwych rozwiązań. „Jeśli świat by wdrażał energetykę jądrową tak szybko jak robiła to Szwecja to mielibyśmy bezemisyjną energię elektryczną do 2040 r. Gdybyśmy robili to tak szybko, jak Francja, byłoby to w roku 2050. Jeśli byśmy prowadzili politykę taką jak obecnie Niemcy, to redukcja emisji postępowałaby bardzo powoli lub wcale, ponieważ zastąpili oni odnawialnymi źródłami energii bezemisyjną energię jądrową, a nie paliwa kopalne, które emitują największe ilości CO2”.

W odpowiedzi na pominięcie przez sekretarza Guterresa zdolności elektrowni jądrowych do rozwiązania problemu zmian klimatu, Rising zadeklarowała że „energia jądrowa stoi w gotowości do niesienia pomocy światu, aby obrać drogę niskoemisyjną”.

World Nuclear News/CIRE.pl