Wójcik: Exalo Drilling – dialog ze związkowcami

9 czerwca 2014, 11:40 Energetyka

KOMENTARZ

Teresa Wójcik

Redaktor BiznesAlert.pl

Zarząd Exalo Drilling oraz związkowcy jeszcze w maju rozpoczęli rozmowy w sprawie niejasnych perspektyw firmy i obaw załóg, m.in. spółek-Centrów Exalo w Krakowie, Jaśle i Krośnie.

Zarząd Exalo w pełnym składzie ostatnio spotkał się 27 maja br. z przedstawicielami organizacji związkowych przedstawiając propozycje optymalizacji kosztów i poprawy bieżącej sytuacji finansowej spółki. Wstępnie omówiono inne bieżące kwestie. Obie strony – jak się dowiedzieliśmy od związkowców – zaprezentowały konstruktywne stanowiska w dyskutowanych kwestiach. Dla strony związkowej szczególnie ważne było to, że zaprezentowany program optymalizacji zatrudnienia nie przewiduje zwolnień pracowników operacyjnych, czyli specjalistów zatrudnionych na wiertniach i usługach serwisowych. Około miesiąc temu pracownicy i organizacje związkowe działające w Exalo Drilling, w liście do posłów i europosłów, zaapelowały o interwencję w sprawie zagrożeń i błędnej koncepcji restrukturyzacji podejmowanych przez zarząd spółki. Pojawiły się obawy, że Exalo Drilling utraciło płynność finansową, nie ma nowych kontraktów i przygotowuje liczne zwolnienia.

Zarząd Exalo – największej w kraju firmy wiertniczej należącej do grupy PGNiG – jak się dowiedział nasz portal planuje w czerwcu kontynuację rozmów ze związkowcami. Obie strony uznały, że będą prowadzone cykliczne spotkania poświęcone optymalizacji działalności biznesowej spółki, uznano je za konieczne m.in. z uwagi na fakt, że Exalo Drilling powstała z połączenia pięciu odrębnych firm.

Zarząd zapowiedział przyjęcie nowej strategii biznesowej, zapewnił przy tym media, że wykorzysta zasoby, doświadczenia i profesjonalny potencjał pracowników wszystkich firm, które zostały zintegrowane w Exalo Drilling. Szczególnie przy tym podkreślono wybitny dorobek zawodowy oraz referencje byłego PNiG Kraków na rynkach zagranicznych. Zarząd spółki nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie sprzedaży budynku biurowego przy ul. Lubicz 25 w Krakowie. Sprawa ta spowodowała wiele niepokoju. Według informacji, do których dotarliśmy, generalnie Zarząd Exelo rozważa sprzedaż aktywów nieprodukcyjnych, aby ograniczyć koszty. Ewentualnie pozyskane środki przeznaczyć na zakup nowych urządzeń wiertniczych. Raczej nie dotyczy to biurowca – dawnej siedziby PNiG Kraków.