Wójcik/Jakóbik: Wyciekły zapisy strategii wprowadzania Unii Energetycznej

23 lutego 2015, 12:50 Energetyka
Komisja Europejska

KOMENTARZ

Teresa Wójcik, Wojciech Jakóbik

Redakcja BiznesAlert.pl

W najbliższą środę Komisja Europejska ma opublikować projekt Strategii Wprowadzenia Unii Energetycznej. W projekcie dużą role przewidziano dla dostaw LNG i terminali LNG wraz z magazynowaniem gazu skroplonego. Gazoport na chorwackiej wyspie Krk, ma wg tego projektu stać się ważnym elementem Gazowego Korytarza Południowego, który „wyeliminuje inne rozwiązania dostaw gazu dla tego regionu Europy”. Jego drugi koniec to terminal na gaz skroplony w Świnoujściu. Projekt zakłada, że  „odpowiednia infrastruktura jest wstępnym i podstawowym warunkiem wykreowania europejskiego rynku  energii, a Komisja Europejska będzie wspierać realizację wielkich projektów budowy infrastruktury energetycznej”.

Projekt Strategii  Wprowadzenia Unii Energetycznej to dokument liczący 19 stron, poświęconych przede wszystkim 15 punktom opisu tej Strategii. Proponuje się w nim m.in., aby międzyrządowe kontrakty o dostawach energii zawierane przez państwa członkowskie z państwami trzecimi, były zgodne z przepisami Unii Europejskiej i były w pełni transparentne.

Z tym proponowanym zapisem w projekcie Strategii nie zgadza się premier Węgier Wiktor Orban, który podkreślił, że zapis ten będzie naruszać suwerenność państw narodowych. Orban uzyskał ostatnio od Rosji korzystniejsze ceny za gaz w kontrakcie, który obowiązuje do końca b.r.

Projekt skrytykowała również brytyjska partia eurosceptyczna UKIP, która oceniła ten zapis jako próbę Brukseli wprowadzenia kontroli nad wszystkimi międzynarodowymi umowami energetycznymi w Europie.  W projekcie Strategii Wprowadzenia Unii Energetycznej uwzględnia się standardy polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

Agencja Reuters dotarła do szkicu koncepcji Unii Energetycznej, który ma zostać zaprezentowany 25 lutego.

Oto punkty:

 1. Pełna implementacja i bezwzględne wdrożenie istniejących regulacji energetycznych
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i lepszego zarządzania bezpieczeństwem energetycznym na poziomie europejskim. Odpowiednie akty prawne mają zostać zaproponowane przez Komisję Europejską w 2016 roku.
 3. Dywersyfikacja dostaw gazu i zmniejszenie wrażliwości Unii na przerwy dostaw. Na przełomie 2015-16 Komisja przedstawi pakiet zmian w istniejących regulacjach. Ma także przedstawić strategie rozwoju sektora LNG oraz uruchomienia Korytarza Południowego, którym mógłby popłynąć gaz z regionów kaspijskiego, śródziemnego i północnoafrykańskiego.
 4. Pełne dostosowanie międzyrządowych umów do prawa unijnego i zwiększenie ich transparencji.
 5. Wdrożenie największych projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rynku energii. Komisja ma stworzyć Forum Infrastrukturalne na rzecz dyskusji w ramach Wspólnoty, w regionach i instytucjach.
 6. Wdrożenie Odnawialnych Źródeł Energii na rynku oraz nowego kształtu rynku energii elektrycznej wraz z propozycjami legislacji regulującej zasady wsparcia w 2016 roku.
 7. Dalszy rozwój regulacji trzeciego pakietu energetycznego. Na przełomie lat 2015 i 16 Komisja dokona rewizji i zaproponuje dalsze działania
 8. Uwzględnienie regionalnego podejścia w integracji rynków
 9. Zwiększenie transparentności kosztów i cen energii oraz surowców.
 10. Rewizja realizacji celu oszczędności energii elektrycznej o 27 procent do 2030 roku na poziomie europejskim. Komisja przedstawi dalsze plany działania na rzecz jego realizacji.
 11. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków.
 12. Przyspieszenie dekarbonizacji sektora transportowego.
 13. Implementacja ustaleń odnośnie nowej polityki klimatycznej na lata 2020-30. Komisja Europejska ma przedstawić regulacje służące do realizacji celów redukcji emisji.
 14. Implementacja celu zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym na poziomie europejskim i adekwatna legislacja.
 15. Stworzenie strategii badań i rozwoju na rzecz polityki energetyczno-klimatycznej na rzecz stworzenia europejskich technologii i utrzymania przewodnictwa Europy w tych wysiłkach.

Portal EurActiv.com opublikował szkic w PDF.

Komponent klimatyczny nieobecny w pierwotnej koncepcji Unii Energetycznej przedstawionej przez Polskę zyskał w omawianym dokumencie na znaczeniu. Pożądane przez Polskę zapisy to kontrola KE nad umowami, np. gazowymi z Rosją, zwiększenie ich transparentności oraz wsparcie dla dywersyfikacji dostaw i zabezpieczenia przed kryzysami w sektorze węglowodorowym. Najbardziej niekorzystny jest zapis o dekarbonizacji sektora transportowego, który w Polsce jest silnie uzależniony od paliw emisyjnych.