Wojewoda małopolski wydał decyzję o lokalizacji Ropociągu Boronów-Trzebinia

11 sierpnia 2020, 07:15 Alert
Wojewoda małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla rurociągu Boronów-Trzebinia. Fot.: Małopolski Urząd Wojewódzki
Wojewoda małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla rurociągu Boronów-Trzebinia. Fot.: Małopolski Urząd Wojewódzki

Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym. Chodzi o „Budowę rurociągu produktowego Boronów–Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

Jest decyzja

Inwestycja w województwie małopolskim przebiega przez trzy gminy: Bolesław, Bukowno, Trzebinia (do terminala paliw). Długość rurociągu wynosi 25 km na terenie województwa małopolskiego, pozostała część inwestycji położona jest w województwie śląskim. Inwestorem jest PERN  – krajowy lider logistyki naftowej.

Decyzja określa:

  • teren niezbędny do realizacji inwestycji;
  • warunki techniczne realizacji inwestycji;
  • warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
  • warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji;
  • wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

Ponadto decyzja zatwierdza podział; wskazuje nieruchomości, które są wywłaszczane; wskazuje nieruchomości, w stosunku do których PERN uzyska prawo użytkowania wieczystego; ogranicza prawo własności/użytkowania wieczystego dotychczasowych właścicieli poprzez zezwolenie na wybudowanie rurociągu produktowego; określa lokalizację zjazdów; określa sposób przekroczenia dróg, linii kolejowych; ogranicza prawo własności/użytkowania wieczystego dotychczasowych właścicieli poprzez zezwolenie na przebudowę istniejącej infrastruktury; określa termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń.

Decyzja daje inwestorowi prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane od dnia wydania decyzji,
możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN Orlen Rurociąg Boronów.

Rurociąg Boronów-Trzebinia

Rurociąg Boronów-Trzebinia o długości ok. 97 km przebiegać będzie przez 11 miast i gmin województwa śląskiego i małopolskiego – inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock-Koluszki-Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini z Grupy Orlen.

W kwietniu PERN podpisał umowę z firmą, która będzie pełnić funkcję inżyniera budowy rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia, jednego z kluczowych projektów realizowanych w ramach programu Megainwestycje. Postępowanie wygrała ECM Group Polska, proponując najkorzystniejszą ofertę. Zadaniem wybranej firmy będzie m.in. zarządzanie techniczne, nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych oraz dostaw inwestorskich. W lipcu inwestor ogłosił postępowanie przetargowe, w którym szuka wykonawcy rurociągu Boronów-Trzebinia.

Urząd Wojewody Małopolskiego/Polska Agencja Prasowa/Bartłomiej Sawicki