Wojna elektroniczna, czyli czego amerykańscy żołnierze uczą się od Ukrainy w walce z Rosją

5 sierpnia 2015, 07:00 Alert
Cyber Command

(Defence News/Patrycja Rapacka)

Szkolenie ukraińskich żołnierzy przynosi wymierne korzyści amerykańskim instruktorom. Co trzeci ukraiński słuchacz ma bowiem doświadczenie bojowe zdobyte w walce z siłami rosyjskimi. Takiego rodzaju okazji nie mieli jak dotąd żołnierze USA.

Jednym z pól współpracy jest kwestia walki radioelektronicznej. Co prawda sprzęt amerykański jest wykorzystywany do zagłuszania komunikacji separatystów, to jednak pełną sprawność uzyska dopiero około roku 2023. Amerykanie dowiadują się od Ukraińców jakiego rodzaju możliwości posiadają analogiczne urządzenia rosyjskie: jaka jest ich moc i zasięg. Z obserwacji tych wynika, że ich sprzęt jest bardziej zaawansowany, niż przewidywano.

Rosjanie posiadają możliwość niszczenia sieci łączności, zagłuszania radarów i systemów GPS. Urządzenia są zgromadzone w odrębnych jednostkach wojskowych, co nie występuje w siłach zbrojnych USA. Ukraińcy niestety nie posiadają adekwatnych środków zaradczych, jednak ich doświadczenia pomagają zdobyć wiedzę, jak Rosja walczy na tym polu, jakich metod, sił i środków stosuje. Siły ukraińskie są szkolone jak funkcjonować w warunkach zagłuszania ze strony nieprzyjaciela.

Zdaniem pułkownika Jeffreya Churcha z oddziału walki elektronicznej, znaczenie tego typu broni sukcesywnie rośnie od czasów zimnej wojny i powoli staje się numer  jeden w planowaniu amerykańskim. Do tej pory w USA skupiano się na działaniach obronnych i zapobiegawczych, mających chronić własne siły przed tego rodzaju atakami. Obecnie realizuje się przeważnie działania ofensywne. Po raz pierwszy zastosowano te środki podczas walk w Afganistanie. Używano wówczas samolotów C-12 z systemem CEASAR oraz naziemnych urządzeń zagłuszających GATOR. Celem działania było zagłuszanie nieprzyjacielskich środków łączności by w ten sposób ochraniać własne wysunięte bazy  czy sojusznicze ośrodki szkoleniowe. Do zadań tego rodzaju można także wykorzystywać drony.

Doświadczenia afgańskie są jednak mało przydatne w walce z tak zaawansowanym przeciwnikiem, jakim może być Rosja, co pokazują doświadczenia z walk na Ukrainie.  Amerykanie są pod wrażeniem zdolności Ukraińców do adaptowania się do nowego zagrożenia,  np. dopracowali nowe metody wykorzystania otrzymanego od USA radaru przeciwmoździeżowego, który jest stosowany w celach, do których nie był zaprojektowany. Dowodzi to dobrego poziomu przygotowania obsługi ukraińskiej armii, która może otrzymać nowocześniejszy sprzęt i zrobić z niego profesjonalny użytek.