Wolski: Kopex poprawia wyniki finansowe

13 maja 2014, 13:03 Energetyka

Spółce udało się utrzymać dobre wyniki mimo trudnej sytuacji na rynku inwestycji górniczych. Poprawa wyników w relacji rok do roku to przede wszystkim efekt dużej ilości zamówień, wysokiej ekspozycji na rynki zagraniczne oraz trwających w Grupie Kopex procesów restrukturyzacji finansowej i kapitałowej. Nie bez znaczenia jest również efekt bazy.

Kopex przedstawił dziś w Warszawie wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2014 roku. W ujęciu rok do roku zysk Spółki wzrósł o 182%. Poprawiły się również pozostałe wskaźniki. Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2014 roku przekroczyły 377 milionów złotych (+15,2% r/r), zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do prawie 76 mln PLN (+72% r/r), EBITDA do poziomu ponad 72 mln PLN (+35% r/r), a zysk operacyjny (EBIT) wyniósł prawie 35 mln PLN ( +97,6% r/r).

W relacji kwartał do kwartału skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej z działalności kontynuowanej utrzymał się na zbliżonym poziomie. Spadły natomiast przychody ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży utrzymał się na zbliżonym poziomie, wzrosły zaś  zysk operacyjny oraz EBITDA.

„Od połowy ubiegłego roku konsekwentnie poprawiamy wyniki finansowe Kopeksu.” – mówi prezes Spółki Józef Wolski – „Udowadniamy, że mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku inwestycji górniczych Grupa Kopex jest w stanie w ciągu kwartału wypracowywać zysk netto na poziomie znacznie przekraczającym 20 milionów złotych”.

W skali roku Kopex istotnie poprawił rentowność prowadzonej działalności operacyjnej. Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży wzrosła ona z 13,5% do 20,1%, na poziomie zysku operacyjnego z 5,4% do 9,3% a na poziomie EBITDA z 16,3% do 19,1%. „Poprawa rentowności to przede wszystkim efekt realizacji wyżej marżowych kontraktów na rynkach zagranicznych oraz sprzedaży aftermarket.” – dodaje Wolski – „Nie bez znaczenia dla rentowności są również realizowane przez nas programy restrukturyzacyjne oraz optymalizacja struktury zatrudnienia.”

W pierwszym kwartale Spółka kontynuowała redukcję zadłużenia netto. Spadło ono do poziomu 383 mln PLN, o 3,9% w porównaniu do końca poprzedniego kwartału oraz o 41,8% w relacji rok do roku. Wskaźnik zadłużenia odsetkowego netto do EBITDA został tym samym zredukowany do 1,5.

Wartość zamówień Kopeksu na koniec pierwszego kwartału wyniosła ponad 1,64 miliarda złotych i była o 11% wyższa niż rok wcześniej i o 4% niższa w porównaniu z końcem 2013 roku. W ciągu ostatniego roku najbardziej wzrosła wartość zamówień Kopeksu z Polski i z pozostałych rynków europejskich oraz z Argentyny. Spadek backlogu zanotowano na rynku rosyjskim i chińskim.

W kolejnych kwartałach Grupa Kopex będzie kontynuowała politykę utrzymywania wysokiego poziomu przychodów na rynkach zagranicznych. Duże nadzieje wiąże przede wszystkim z rynkiem chińskim oraz argentyńskim. W kolejnych kwartałach postępować też będzie proces restrukturyzacji Grupy.