Woszczyk: Ceny energii nie mogą być ofiarami modernizacji sektora elektroenergetycznego

17 marca 2016, 15:00 Alert
Parlament Europejski

16 marca br. w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) odbyło się spotkanie z udziałem posłów Komisji ITRE i ENVI, poświęcone reformie systemu EU ETS i przyszłości mechanizmów kompensacyjnych.

Współorganizatorami spotkania byli europosłowie: Zbigniew Krasnodębski (Polska, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy), Karl-Heinz Florenz (Niemcy, Europejska Partia Ludowa) i Dan Nica (Rumunia, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów).

Celem wydarzenia było przedstawienie perspektywy polskiego sektora elektroenergetycznego w czasie trwających prac nad reformą systemu ETS po roku 2020. Prezes PKEE, Marek Woszczyk podkreślił, iż skala wyzwań inwestycyjnych związanych z realizacją unijnej polityki klimatycznej, które stoją przed sektorem w Polsce jest ogromna. Jest dla nas bardzo ważne, aby modernizacja nie odbyła się kosztem wzrostu cen energii oraz ciągłości dostaw dla naszych klientów, dlatego promujemy stanowisko, które zakłada zapisy wspierające inwestycje w modernizacje i jednocześnie kompensacje w kosztach wytwarzania energii. To kluczowe dla zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Zgodnie z opinią większości posłów rewizja dyrektywy ETS jest jednym z najważniejszych zadań dla komisji ITRE i ENVI w najbliższym czasie. UE zgodziła się na ograniczenie emisji CO2 na konferencji COP21 w Paryżu. Analizujemy obecnie propozycję Komisji Europejskiej dot. rewizji ETS oraz stanowiska interesariuszy. Dlatego, jestem zadowolony, że mogliśmy dziś usłyszeć w Parlamencie Europejskiem punkt widzenia Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) I przedyskutować go z posłami w czasie spotkania, które współorganizowałem – powiedział poseł Karl-Heinz Florenz z komisji ENVI.

Dyskusja w dużej mierze dotyczyła zapisów na temat tzw. mechanizmów kompensacyjnych. Jerzy Buzek, przewodniczący komisji ITRE, zaznaczył, iż – Prawo do bezpłatnego przekazania elektrowniom części pozwoleń na emisję (tzw. derogacje) pozwoli zapewnić środki na niezbędne inwestycje w modernizację sektora energetycznego w Polsce. Ponadto, jest to konieczne do utrzymania przystępnych cen energii dla konsumentów. A to kluczowe obywatele nie mogą ponosić kosztów unijnej polityki klimatycznej. W komisji Przemysłu, Badań i Energii, której przewodniczę w Parlamencie Europejskim, będziemy dbali o to, by tak się nie stało.

Poseł Zdzisław Krasnodębski z komisji ITRE podkreślał kluczowy dla Polski aspekt polityki klimatycznej – przyszły kształt EU ETS nie może naruszać traktatowego prawa państw członkowskich do decydowania o swoim koszyku energetycznym, co ważne musi także respektować neutralność technologiczną. Szczególnie dotyczy to zapisów nt. derogacji czyli uprawnień dla energetyki na modernizację oraz Funduszu Modernizacyjnego. Derogacja powinna wpływać na ograniczenie wzrostu cen energii tzn. mieć charakter kompensacyjny w kosztach wytwarzania. To kwestia kluczowa dla wzmacniania konkurencyjności w UE. Natomiast zarządzanie Funduszem Modernizacyjnym, aby efektywnie wspierać inwestycje, powinno być maksymalnie uproszczone i zgodnie z zasadą subsydiarności przekazane Państwom beneficjentom, które najlepiej wiedzą jakiego rodzaju inwestycje są potrzebne i przyniosą wartość dodaną w najbardziej efektywny kosztowo sposób.

O zarządzaniu Funduszem w podobnym duchu wypowiedział się również poseł Jerzy Buzek – W przypadku Funduszu Modernizacyjnego powinniśmy zapewnić maksymalną efektywność inwestycji w państwach członkowskich. Dlatego tak ważne jest, by zarządzanie środkami z Funduszu odbywało się z pełnym poszanowaniem praw krajów-beneficjentów do decydowania o sposobach wykorzystania tych pieniędzy. To niezwykle istotne dla Polski, bo Fundusz ma wspierać unowocześnianie sektorów energetycznych w krajach takich, jak nasz. Chodzi tu nie tylko o to, by wytwarzanie energii było mniej emisyjne, ale też żebyśmy zwiększali efektywność jej zużywania i żeby była ona możliwie jak najtańsza.

Rumuński poseł Dan Nica z komisji ITRE zwrócił uwagę na aspekt społeczny unii energetycznej i potrzebę uproszczenia mechanizmów wspierających modernizację w sektorze energetycznym. Wśród zaproszonych uczestników, oprócz posłów do PE byli również m.in. Hans ten Berge sekretarz generalny Eurelectric, który przedstawił stanowisko europejskiego sektora elektroenergetycznego, a także Dyrektor Generalny DG CLIMA Jos Delbeke.

Więcej: Jakóbik: Polacy walczą w Brukseli o odroczenie kary śmierci dla węgla

Polacy apelują o racjonalną politykę klimatyczną. Chcą kompensacji