Woszczyk: Korzystne trendy pozwalają na optymizm w sprawie rozbudowy Opola

24 stycznia 2014, 09:15 Energetyka
Marek Woszczyk 1

Ewolucja otoczenia regulacyjnego rynku energii w Polsce i Europie zmienia postrzeganie inwestycji w źródła konwencjonalne, informuje w dzisiejszym komunikacie Polska Grupa Energetyczna i potwierdza, że budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole rozpocznie się 1 lutego 2014 r.

Ewolucja otoczenia regulacyjnego rynku energii w Polsce i Europie zmienia postrzeganie inwestycji w źródła konwencjonalne – ocenia zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej . W katalogu racjonalnych przesłanek do ponownej analizy długoterminowych decyzji inwestycyjnych spółka umieszcza wprowadzenie mechanizmów mocowych, racjonalizację wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2.

– Powyższe czynniki pozwalają nam z większym optymizmem patrzeć na przepływy pieniężne, które decydują o opłacalności elektrowni konwencjonalnych, takich jak w Opolu. Obniżają one także ekspozycję na ryzyko niezadowalającego wykorzystania mocy nowych bloków. Dodatkowo, wierzymy w długoterminową przewagę konkurencyjną naszej Grupy Kapitałowej dzięki inwestycjom w najbardziej efektywne technologie eksploatowane w oparciu o krajowe zasoby – mówi Marek Woszczyk, prezes PGE.

Spółka podkreśla, że dzisiejszy model rynku nie generujący zachęt do inwestycji, zaczął się zmieniać. Wśród krajów, które wprowadziły mechanizmy tzw. rynku mocy, znajdują się: Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja oraz Polska. Wdrożony już w naszym kraju mechanizm Operacyjnej Rezerwy Mocy pozwala zakładać, że dzięki niemu, lub kolejnym rozwiązaniom w tym zakresie, zwiększy się opłacalność nowych jednostek konwencjonalnych.

– Obok już obserwowanych, korzystnych dla inwestycji konwencjonalnych trendów regulacyjnych, oczekujemy stabilnej sytuacji makroekonomicznej w krótkim okresie i niewielkich wzrostów w długim – mówi Dariusz Marzec, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGE

Uważamy, że przy racjonalnych założeniach projekt Opole II długoterminowo będzie generował przepływy finansowe zwiększające wartość Grupy Kapitałowej – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzający ds. ekonomiczno-finansowych PGE.

Wśród kluczowych założeń makroekonomicznych przyjętych dla analizy opolskiego projekt spółka wymienia miedzy innymi cenę uprawnień do emisji dwutlenku węgla, która ma być na poziomie założeń Komisji Europejskiej z dokumentu Impact Assesment z października 2013 r. (10 euro za tonę w 2020 r., 35 euro za tonę w 2035 r.). Jednocześnie udział odnawialnych źródeł energii w wolumenie sprzedawanej energii ma być na stabilnym poziomie w latach 2020-2030.

Zapotrzebowanie na energię ma wzrastać do 2018 roku o 1,5 proc. średniorocznie. Po 2018 r. spółka zakłada średnioroczny wzrost w wysokości 0,9 proc.

PGE zakłada skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) minimalnych cen energii elektrycznej w latach 2016-2030 na poziomie ok. 2,6 proc. Wynika to głównie z oczekiwanego wzrostu cen węgla kamiennego i uprawnień do emisji CO2 i założenia, że nominalna cena energii elektrycznej sięgnie poziomów z 2012 r. po 2020 r.- czytamy w komunikacie.

Jak podano w komunikacie, zgodnie z porozumieniem z 6 grudnia 2013 r. do umowy z generalnym wykonawcą podpisanej 15 lutego 2012 r. zarząd PGE podtrzymuje zamiar wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac (NTP) w dniu 31 stycznia br., co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych 1 lutego br.

Umowa z konsorcjum firm budowlanych Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z Alstom Power na budowę dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny zakłada, że przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w III kwartale 2018, a bloku numer 6 w I kwartale 2019 r.