Woźny: Zrealizowano już część filarów programu Czyste Powietrze

6 grudnia 2018, 12:00 PAP
Smog

Zakaz produkcji i sprzedaży w Polsce kotłów, które nie spełniają ścisłych kryteriów dot. ograniczenia emisji szkodliwych substancji – to niektóre ze zrealizowanych już filarów programu Czyste Powietrze – mówił pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze, wiceprezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Jak zaznaczył podczas czwartkowej prezentacji MPiT wiceprezes NFOŚiGW Piotr Woźny, „wyeliminowanie możliwości spalania najgorszej jakości paliw czyli mułów i flotokoncentratów w gospodarstwach domowych czy zakaz produkcji i sprzedaży w Polsce kotłów, które nie spełniają ścisłych kryteriów dotyczących ograniczenia emisji szkodliwych substancji – to niektóre ze zrealizowanych już filarów programu Czyste Powietrze.

Podano, że MPiT przygotowało nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, nad którą kończy już pracę parlament. „Pozwoli ona uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Możliwe będzie sfinansowanie nawet 100 proc. kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów najbardziej potrzebujących osób” – przypomniano.

Jak dodano, eliminowane są pozaklasowe i wysokoemisyjne urządzenia, które są głównym źródłem niskiej emisji w Polsce. „Nowoczesne kotły z automatycznym podawaniem paliwa i pełną kontrolą procesu spalania pozwalają obniżyć emisję pyłu i innych zanieczyszczeń nawet o 99 proc.” – czytamy w prezentacji. Obecnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia, która pozwoli uszczelnić rynek obrotu tymi urządzeniami – przypomniano.

Polska Agencja Prasowa